Reading the philosophy: Dana Freibach-Heigefetz on generosity-ethics in “The Idiot” by Fyodor Dostoevsky
PDF (English)

Jak cytować

Górecki, P. (2015). Reading the philosophy: Dana Freibach-Heigefetz on generosity-ethics in “The Idiot” by Fyodor Dostoevsky. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 4(2), 224–228. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/12333

Abstrakt

Reading the philosophy: Dana Freibach-Heigefetz on generosity-ethics in “The Idiot” by Fyodor Dostoevsky

PDF (English)