Psychologiczne aspekty stosowania instytucji nadzwyczajnego obostrzenia ustawowego zagrożenia wobec sprawcy na gruncie art.178 § 1 K
PDF

Słowa kluczowe

intoxication
psychoactive substance
addiction
insanity
limited sanity
raising of the legal treat
fugitive from the scene

Jak cytować

Lisowska, A. (2015). Psychologiczne aspekty stosowania instytucji nadzwyczajnego obostrzenia ustawowego zagrożenia wobec sprawcy na gruncie art.178 § 1 K. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 4(2), 32–53. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/12334

Abstrakt

The pages of this publication attempt to take into account various factors that may affect the state of inebriation or intoxication of man. States depriving individual impact on their own action were also presented in the field of drug use high-grade products, as well as the capacity reduction that recognise the importance of the act or direct proceedings under their influence was predicted. Stressors were classified according to their severity in relation to the issue of the article. Mental disorders were listed that appear in response to a traumatic event. Symptoms of acute stress and its relationship with the person’s behaviour were shown. It highlighted the doubts that arise on particular issues. The possibility of settlement was signalled. At the conclusions, explored issues were summarized.

PDF

Bibliografia

Araszkiewicz, Aleksander, „Zaburzenia dysocjacyjne”, (w:) Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Wciórka Jacek (red.), Psychiatria, Psychiatria Kliniczna, Tom 2, Wyd. II, Wyd. Edra Urban & Partner, Wrocław 2011.

Augustynek, Andrzej, Psychopatologia człowieka dorosłego, Wyd. Difin Warszawa 2015.

Cierpiałowska, Lidia, Psychopatologia, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2015.

Daniluk, Paweł (red.), Leksykon Prawa Karnego - część ogólna, 100 podstawowych pojęć, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.

Gierowski, Józef K., Paprzycki, Lech K., Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013.

Habrat, Bogusław, Steinbarth-Chmielewska, Karina, Baran-Furga, Helena, Zaburzenia Psychiczne i zaburzenia zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, (w:) Pużyński, Stanisław, Rybakowski, Janusz, Wciórka, Jacek (red.), Psychiatria, Psychiatria Kliniczna, Tom 2, Wyd. II, Wyd. Edra Urban & Partner, Wrocław 2011.

Heszen, Irena, Psychologia stresu, Wyd. PWN, Warszawa 2016. Klasyfikacja Zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Versalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 2000.

Królikowski, Michał, Zawłocki, Robert, Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–31, wyd. 3, Wyd. C.H Beck, Warszawa 2014 art. 31 § 3 KK http://lex.uni.lodz.pl.

Kryteria diagnostyczne z DSM-5 Desk Reference; Academian Psychiatric Association, Wyd. Edra Urban & Partner, Wrocław 2013.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, Tom I, wydanie 2008, Wyd. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2012.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553).

Zimbardo, Philip G., Johnson, Robert L., McCann, Vivian, Psychologia. Kluczowe Koncepcje, Struktura i Funkcje Świadomości, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2016.