Demokratyczna legitymizacja prawa – tworzenie i stosowanie prawa (zarys problemu)
PDF

Słowa kluczowe

Demokratyczna legitymizacja prawa – tworzenie i stosowanie prawa

Jak cytować

Bekrycht, T. (2016). Demokratyczna legitymizacja prawa – tworzenie i stosowanie prawa (zarys problemu). Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 5(1), 5–10. https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.1

Abstrakt

The aim of the article by the way of introduction is a sketching out some remarks from a perspective of philosophy of law concerning the contemporary crisis, which currently take place in many countries in Europe and in the EU. The author claims that the discussions and disputes over the nowadays European crisis is based on out-of-date paradigm presumptions such as legal positivism and post-totalitarian models of law. To solve the disputes the author proposes reflection based on conception of a communication model of law and community citizens’ idea.
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.1
PDF

Bibliografia

Bekrycht Tomasz, Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnieniu istnienia prawa, Seria Wydawnicza Jurysprudencja (6), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Berger Peter L., Luckmann Thomas, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. Józef Niżnik, PWN, Warszawa 2010.

Cern Karolina M., „Refleksyjność w koncepcji sfer publicznych Jürgena Habermasa”, w Krzysztof J. Kaleta, Paweł Skuczyński, Refleksyjnosć w prawie. Konteksty i zastosowania, WUW, Warszawa 2015.

Dworkin Ronald, Biorąc prawa poważnie, tłum. Tomasz Kowalski, PWN, Warszawa 1998.

Habermas Jürgen, Rzecz o kondycji i ustroju Europy, tłum. Andrzej M. Kaniowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Hart Herbert L. A., Pojęcie prawa, tłum. Jan Woleński, PWN, Warszawa 1998.

Morawski Lech, „Spór o pojęcie państwa prawnego”, Państwo i Prawo (4)1994 (ss. 3-13).

Sulikowski Adam, „Trybunał Konstytucyjny a polityczność. O konsekwencjach upadku pewnego mitu”, Państwo i Prawo (4)2016 (ss. 3-14).

Zirk-Sadowski Marek, Prawo a uczestniczenie w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.