Tom 5 Nr 1 (2016)

Spis treści

. .
2-3
Spis treści
PDF

Wstęp

Tomasz Bekrycht
5-10
Demokratyczna legitymizacja prawa – tworzenie i stosowanie prawa (zarys problemu)
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.1

Prawoznawstwo: wyzwania aksjologiczne

Wojciech Załuski
12-36
O egalitaryzmie ekonomicznym
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.2
Krzysztof J. Kaleta
37-62
Dialektyka solidarności a państwo prawa
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.3
Przemysław Kaczmarek
63-86
Społeczna rola prawników: odpowiedzialność, podmiotowość, zaufanie
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.4

Prawo i metafora

Sylwia Wojtczak
88-110
Co zrobić z bestią? Metafora jako narzędzie kategoryzacji niektórych ludzi na przykładzie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.5
Monika Zalewska
111-128
Znaczenie metafor pojęciowych na przykładzie prawa autorskiego
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.6

Stosowanie prawa

Michał Janowski
130-154
(Nie)Koherencja sankcji penalnych. Prezentacja wyników badań empirycznych
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.7
Piotr W. Juchacz
155-168
Trzy tezy o sędziach społecznych i ich udziale w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.8

Prawoznawstwo a edukacja demokratyczna

Wojciech Ciszewski
170-186
Demokratyczny status sądowej kontroli konstytucyjności prawa
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.9
Magdalena Wojdala
187-199
Publiczne finansowanie sztuki w kontekście zasady neutralności światopoglądowej państwa – podejście filozoficznoprawne
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.10
Katarzyna Eliasz
200-218
Edukacja demokratyczna według Hannah Arendt
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.11
Adam Olczyk
219-242
U podstaw myśli etycznej Leszka Kołakowskiego
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.12
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.12

Ex corpore iurisprudentiae fundamentalis – Z korpusu filozoficznoprawnej wiedzy podstawowej

Paweł Łabieniec
244-262
Etyka zawodowa pracowników państwowych organów kontroli
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.13
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.13
Wioletta Jedlecka
263-278
Wegetarianizm we współczesnych religiach światowych. Zarys problemu
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.14
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.14

Prawa zwierząt

Joanna Helios
280-298
Edukacja na rzecz zwierząt i ich praw. Uwagi w kontekście dyskursu o przemocy wobec zwierząt
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.15
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.15

Współcześni nauczyciele filozoficznego myślenia

Anna Tomza
300-318
Kilka uwag o teorii znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.16
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.16