Kilka uwag o teorii znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza
PDF

Słowa kluczowe

Philosophy of Language
cognitive science
meaning of meaning
Theory of Interpretation

Jak cytować

Tomza, A. (2016). Kilka uwag o teorii znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 5(1), 300–318. https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.16

Abstrakt

The current discourse in the philosophy of law and philosophy of language is focused on one question – what is the proper meaning of the concept of meaning? The main problem in this reflections is a definition of a term ‘meaning’. Kazimierz Ajdukiewicz, the most renown Polish logician, which analyzed this problem, present the definition of ‘meaning’ as a proper understanding of the sense of the directives. Many current philosophers take this part of Ajdukiewicz’s work to demonstrate the cognitive part of the philosophy of law and especially the philosophy of language. In the Polish theory of law this issue is overlooked. In my opinion Ajdukiewicz was a creator of the philosophical concept ‘meaning’, and this article will consider the possibility that the idea of directive concept of ‘meaning’ and the conception of meaning belongs rather to the philosophy of language than constitutes the theory of logic.

https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.16
PDF

Bibliografia

Ajdukiewicz Kazimierz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Czytelnik, Warszawa 1983.

Ajdukiewicz Kazimierz, Język i poznanie, PWN, Warszawa 1985.

Jedynak Anna, „Ajdukiewicz: granice racjonalizmu”, Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88) (ss. 365-380).

Jedynak Anna, Ajdukiewicz, Wiedza Powszechna. Warszawa 2003.

Maciaszek Janusz, Holizm znaczeniowy Kazimierza Ajdukiewicza, WSHE, Łódź 2007.

Maciaszek Janusz, O krytyce semantyk odniesieniowych (języka naturalnego) http://www.glli.uni.opole.pl/publications/LT_2014_04_pl.pdf.

Nowaczyk Adam, O twórczości Kazimierza Ajdukiewicza, Przegląd Filozoficzny nr 4/2013 (88) (ss. 123-144).

Olech Adam, ,„O semantycznej i formalnej teorii poznania. Ajdukiewicz – Suszko – Woleński”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria R. 22: 2013, Nr 4 (88) (ss. 425- 444).

Tomza Anna, ,„Teoria wykładni prawa Jerzego Wróblewskiego a dyrektywalna koncepcja znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza”, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXII, 2010 (ss. 193-206).

Woleński Jan, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985.

Woleński Jan, ,„Szkoła lwowsko-warszawska a polska teoria prawa”, Studia Prawnicze 1985-86 (3-4) (ss. 271-287).

Wróblewski Jerzy, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, PWN, Warszawa 1959.

Wójcicki Ryszard, Ajdukiewicz. Teoria znaczenia. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.