Trzy tezy o sędziach społecznych i ich udziale w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

lay judges
the participation of citizens in the exercise of justice
judiciary
the Association National Council of Lay Judges
the reform of the institution of lay judges

Jak cytować

Juchacz, P. W. (2016). Trzy tezy o sędziach społecznych i ich udziale w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 5(1), 155–168. https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.8

Abstrakt

In the article author states and justifies three theses on the lay judges and their participation in the exercise of justice in Poland. First thesis claims that the statement about the lack of integration in the community of lay judges in Poland is not true any longer and it is possible to observe the beginning of a process of its integration and cooperation connected with the recent establishment and  activity of the Association National Council of Lay Judges. The second thesis states, that it is necessary to broaden the participation of citizens in the exercise of justice as a remedy for a low level of legitimacy and credibility of the judiciary. According to the third thesis Poland is presently in need of a widespread public debate concerning the reform of the institution of lay judges which should lead to a real fulfilment of the constitutional right of citizens to participate in the exercise of justice.
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.8
PDF

Bibliografia

Bartnik, Adriana Sylwia, Sędzia czy kibic? Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP. Analiza socjologiczno-prawna, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.

Celej, Marek, „Co dwie głowy to nie jedna”, Na wokandzie, Numer 9 (10-12-2011), ss. 34-35.

Centrum Badania Opinii Społecznej, Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, Komunikat z Badań nr 13/2016, oprac. Rafał Boguszewski, CBOS, Warszawa, styczeń 2016, Centrum Badania Opinii Społecznej, Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej, Komunikat z Badań nr 34/2016, oprac. Rafał Boguszewski, CBOS, Warszawa, marzec 2016.

Centrum Badania Opinii Społecznej, Oceny instytucji publicznych, Komunikat z Badań nr 43/2016, oprac. Michał Feliksiak, CBOS, Warszawa, marzec 2016.

Hans, Valerie P. (Ed.), The Jury System. Contemporary Scholarship, Ashgate, Aldershot 2006.

Juchacz, Piotr W., Deliberatywna filozofia publiczna. Analiza instytucji wysłuchania publicznego w Sejmie Rzeczpospolitej Bartnik, Adriana Sylwia, Sędzia czy kibic? Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP. Analiza socjologiczno-prawna, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.

Celej, Marek, „Co dwie głowy to nie jedna”, Na wokandzie, Numer 9 (10-12-2011), ss. 34-35.

Centrum Badania Opinii Społecznej, Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, Komunikat z Badań nr 13/2016, oprac. Rafał Boguszewski, CBOS, Warszawa, styczeń 2016, Centrum Badania Opinii Społecznej, Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej, Komunikat z Badań nr 34/2016, oprac. Rafał Boguszewski, CBOS, Warszawa, marzec 2016.

Centrum Badania Opinii Społecznej, Oceny instytucji publicznych, Komunikat z Badań nr 43/2016, oprac. Michał Feliksiak, CBOS, Warszawa, marzec 2016.

Hans, Valerie P. (Ed.), The Jury System. Contemporary Scholarship, Ashgate, Aldershot 2006.

Juchacz, Piotr W., Deliberatywna filozofia publiczna. Analiza instytucji wysłuchania publicznego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej z perspektywy systemowego podejścia do demokracji deliberatywnej, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2015.

Kiss, Lester W., „Reviving the Criminal Jury in Japan”, in: Neil Vidmar (Ed.), World Jury System, Oxford University Press, Oxford 2000, pp. 353-379.

Kryszkiewicz, Małgorzata „Zwykli obywatele osądzą sędziów: w składach dyscyplinarnych zasiądą ławnicy”, Gazeta Prawna.pl 05.04.2016, zob. http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/933157,w-skladach-dyscyplinarnych-sedziow-zasiadalawnicy.html

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.

Thaman, Stephen C., “Europe’s New Jury Systems: The Cases of Spain and Russia”, w: Valerie P. Hans (Ed.), The Jury System. Contemporary Scholarship, Ashgate, Aldershot 2006, ss. 99-125.

Vanoverbeke, Dimitri, Juries in the Japanese Legal System: The Continuing Struggle for Citizen Participation and Democracy, Routledge, London 2015.

Vidmar, Neil (Ed.), World Jury System, Oxford University Press, Oxford 2000.

Wrona, Zbigniew, „Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – z upoważnienia ministra – na zapytanie nr 1576 w sprawie funkcjonowania nowych zasad formowania składu orzekającego sądu”, z dnia 28 maja 2008 r., dostępna w internecie: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/2CF38220.