(Nie)Koherencja sankcji penalnych. Prezentacja wyników badań empirycznych
PDF

Słowa kluczowe

incommensurability of values
incoherence in punishments
empirical analyses
criminal law

Jak cytować

Janowski, M. (2016). (Nie)Koherencja sankcji penalnych. Prezentacja wyników badań empirycznych. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 5(1), 130–154. https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.7

Abstrakt

The incoherence in judicial punishments, if it exists, may be considered as a form of injustice. The legal system in which the similarly situated cases are not treated similarly may be criticized especially from the point of view of the public understanding the justice idea. The conception of incommensurability of values has a substantial impact on the law application process. Because the judges typically assess cases in isolation, there is no common measure to evaluate the cases and the human way of thinking is category-bounded the judges are susceptible to producing incoherent patterns. However it is believed that if the risk of incoherence is brought to judicial attention, the judges might well be likely to do better, on this count, than non-lawyers (Cass Sunstein, Daniel Kahneman, David Schkade, Ilana Ritov 2001). The article presents an empirical analyses carried out on the judgements that were performed by the unselected group of judges in one of the district courts in Lodz.
https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.7
PDF

Bibliografia

Chmielewski Adam, Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.

Ignatczyk Walentyna, Chromińska Maria, Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.

Kahneman Daniel, Pułapki Myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. Piotr Szymczak, Media Rodzina, Poznań 2012.

Konarska-Wrzosek Violetta, Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.

Kövecses Zoltán, Język, umysł i kultura. Praktyczne wprowadzenie, tłum. Anna Kowalcze-Pawlik, Magdalena Buchta, TAiWPN Universitas, Kraków 2011.

Królikowski Michał, Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych. Zasada proporcjonalności, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.

Lissowski Grzegorz, Haman Jacek, Jasiński Mikołaj, Podstawy statystyki dla socjologów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008 (ss. 641-655).

Malezini Mirosława, Zasady sądowego wymiaru kary, w: Tomasz Kaczmarek (red.) Nauka o karze: Sądowy wymiar kary, C.H. Beck, Warszawa 2015 (ss. 157-164).

Sunstein Cass R., Kahneman Daniel, Schkade David, Ritov Ilana, „Predictably Incoherent Judgments”, Stanford Law Review, vol. 54, no. 6, June 2002, www.questia.com. (ss. 1153-1215).

Wojtczak Sylwia, O niewspółmierności wartości i jej konsekwencjach dla stosowania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

Wróblewski Jerzy, Wartości a decyzja sądowa, Ossolineum, Wrocław 1973.

Zawłocki Robert, Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym, C.H. Beck, Warszawa 2007.

Zoll Andrzej, Komentarz do kodeksu karnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.