Edukacja na rzecz zwierząt i ich praw. Uwagi w kontekście dyskursu o przemocy wobec zwierząt
PDF

Słowa kluczowe

violence against animal cruelty
cruelty to animals
humanitarianism

Jak cytować

Helios, J. (2016). Edukacja na rzecz zwierząt i ich praw. Uwagi w kontekście dyskursu o przemocy wobec zwierząt. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 5(1), 280–298. https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.15

Abstrakt

The purpose of this article is to present the issues of violence against animals. This text is educational in nature. Sometime in our society violence against animals is often marginalized. Humanitarianism and animal welfare are pushed into the background. It is therefore worth considering the causes of animal cruelty.

https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.15
PDF

Bibliografia

Baratay Eric, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, Wydawnictwo w Podwórku, Gdańsk 2014.

Borzymowski Jerzy, Zabicie psa – przestępstwo czy czyn dozwolony prawem?, http://psy24.pl/moj-pies,ac85/psy-i-prawo,ac116/zabicie-psa-przestepstwo-czy-czyn-dozwolony-prawem,3388; dostęp 12 maja 2016.

Chmurzyński Andrzej Jerzy, „Etyczne zasady pracy w naukach behawioralnych”, w: Eksperymenty na zwierzętach. Wspólna Konferencja Komitetu Etyki w Nauce PAN i Komisji Etyki Medycznej PAU Warszawa 21 listopada 1994 r., Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1995 ptetol.nencki.gov.pl/lektury/etyka_badan_beh.pdf; dostęp 15 maja 2016 (ss. 39-48).

Draus Barbara, Agnieszka Grochal Gil, „Pasja i marzenia wplątane w końską grzywę”, Zupełnie Inny Świat. Bracia mniejsi 2016 (4) (ss. 33-34).

Drwęski Leszek, „Ocena skuteczności ścigania przestępstw związanych z ochroną zwierząt – obraz statystyczny”, w: Teresa

Gardocka, Agnieszka Gruszczyńska (red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

Fortuna Paweł, Łukasz Bożycki, Animal Rationale. Jak zwierzęta mogą nas inspirować. Rodzina, edukacja, biznes, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Francuz Grzegorz, „Czy świadomość zwierząt jest antropologiczną iluzją?”, Przegląd Filozoficzny –Nowa Seria 2015 (2) (ss. 406-411).

Fromm Eric, The Anatomy of Human Destructiveness, Jonathan Cape, London 1973.

Gardocka Teresa, „Zagadnienie społecznej szkodliwości przestępstw, których bezpośrednim przedmiotem wykonawczym są zwierzęta”, w: Teresa Gardocka, Agnieszka Gruszczyńska (red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

Gruszczyńska Agnieszka, Jakie jest polskie prawo ochrony zwierząt?, www.centrumprasowe.swps.pl; dostęp 25 luty 2016.

Izdebski Paweł, Łukaszewska Ewa, Ulaszewska Natalia, „Okrucieństwo wobec zwierząt”, Życie Weterynaryjne 2014 (89) (4) (ss. 304-306).

Kalita Zdzisław (red.), Etyka w teorii i w praktyce. Antologia tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

Kittel Maja, „(Nie)świadomość zwierząt a ich status moralny. Jak pogodzić etykę z filozofią umysłu”, Etyka 2006 (39) (ss.109-115).

Kosińska Joanna, „Zaburzenia psychiczne i najczęstsze problemy z zachowaniem psów”, Magazyn Weterynaryjny 2003 (12), http://www.meritumfci.republika.pl/zaburz.html.

Mastyk Ewa, „Bobas co podróżuje po świecie za drugą połówką serca”, Bądź Bio 2016 (1) (ss. 94-97).

Micińska-Bojarek Magdalena, Łowiectwo. Aspekt humanitarno-prawny, Wydawnictwo Naukowe SiLVa RERUM, Poznań 2014.

Mitera Monika, „Kilka uwag o prawach zwierząt”, w: Maria Szyszkowska (red.), Przełomy wieków, Wyd. Temida 2, Białystok 2000 (ss. 107-124).

Mozgawa Marek, „Prawnokarne aspekty ochrony zwierząt”, w: Marek Mozgawa (red.), Prawna ochrona zwierząt, Oficyna Sądownicza Verba, Lublin 2002 (ss. 166-184).

Nyckowski Adam, „Bracia mniejsi? Rozmowa z Magdaleną Moszczyńską-Grudzień”, Zupełnie Inny Świat. Bracia mniejsi 2016 (4) (ss. 42-44).

Oeser Erhard, Człowiek i pies. Historia przyjaźni, tłum. Krzysztof Żak, Wyd. BELLONA, Warszawa 2008.

Peterson del Mar Dawid, Ekologia, tłum. Jan Karłowski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010.

Pietrzykowski Tomasz, Etyczne problemy prawa. Zarys wykładu, Naukowa Oficyna Wydawnicza, Katowice 2005.

Regina Christophe, Przemoc kobiet. Historia społecznego tabu, tłum. Grzegorz Przewłocki, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2013.

Rejman Genowefa, „Ochrona prawna zwierząt”, Studia IURIDICA 2006, (XLVI) (ss. 253- 283).

Rogala – Walczyńska Sylwia, „Prawnokarna ochrona zwierząt”, Prokurator 2009 (3-4) (39-40) (ss. 88-95).

Schooler Jayne E., Betsy Keefer Smalley, Timothy J. Callahan, Zranione dzieci, uzdrawiające domy. Wychowanie dzieci dotkniętych traumą w rodzinach adopcyjnych i zastępczych, tłum. Anna Kaczmarczyk, Wyd. MRaciniewski, Warszawa 2012.

Siedlecka Ewa, „Sadyzm nasz powszedni”, Gazeta Wyborcza z 30 marca 2016 (ss. 6-6).

Singer Peter, Etyka praktyczna, tłum. Agata Sagan, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2003.

Skuczyński Paweł, Zientara Anna, „Prawnokarna ochrona zwierząt a filozoficzny i teoretyczno prawny problem wartości i praw podmiotowych”, w: Teresa Gardocka, Agnieszka Gruszczyńska (red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012 (ss. 201-228).

Spadło Żaneta, „Otworzyć wszystkie klatki”, Zupełnie Inny Świat. Bracia mniejsi 2016 (4) (ss. 22-25).

Stanisławski Emil, „Świadomość zwierząt”, www.blog.viva.org.pl/wp-content/uploads/2010/10/swiadomosc1.pdf; dostęp 28 maja 2016.

Szubierajska Joanna, Przemoc wobec zwierząt. Problem agresji wobec zwierząt jest dość powszechny, http://www.ekologia.pl/drukuj/artykul/13843/; dostęp: 20 luty 2016.

Tokarczyk Roman, Prawa narodzin życia i śmierci, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.

Wronarowicz Piotr, „Zwierzęca świadomość ciała – czyją własnością jest ciało zwierzęcia?”, Diametros 2013 (36) (ss. 159-171).

Wydrych Joanna (red.), „Poza gatunek? – NGO Prozwierzęce, aktywizm, prawa zwierząt”, Poza gatunek. Rozmowy o aktywizmie, prawach zwierząt i społeczeństwie, Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Kraków 2013 (ss. 11-57).

Wyrok SN z dnia 16 listopada 2009 r. V kk 187/09.

Vardy Peter, Grosch Paul, Etyka, tłum. Jerzy Łoziński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1994.

Złe psy – serotonina to hormon szczęścia, http://www.ekologia.pl/drukuj/artykul/12881; dostęp 29 kwietnia 2016.

Żbikowska Izabela, Mateusz Czmiel, Student mordował koty w pralce. Dostał dwa lata więzienia, wroclaw.wyborcza.pl/.../1,35771,18447952,student-mordowal-koty-w-pralce-dostal-...; dostęp 27 maja 2016.

Żbikowska Izabela, „Sąd łagodny dla sadysty”, Gazeta Wyborcza z 5 maja 2016 (ss. 3-3).

Żbikowska Izabela, „Pies w pracy? Naprawdę warto”, Gazeta Wyborcza z 6 maja 2016 (ss. 10-11).