U podstaw myśli etycznej Leszka Kołakowskiego
PDF

Słowa kluczowe

ethics
natural law
justification
dignity

Jak cytować

Olczyk, A. (2016). U podstaw myśli etycznej Leszka Kołakowskiego. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 5(1), 219–242. https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.12

Abstrakt

The article discusses primary matters of Leszek Kołakowski’s ethical thought. For that purpose, the analysis focuses on the need to justify the content of natural law. Kołakowski maintains that the development of communication and growth of cities are foundations of the justification process. In line with this idea the intuition of evil (related with such terms like tabu, sacrum, profanum or sin) is the major determinant for the distinction between good and evil. Kołakowski’s theory also explores a connection between the experience of evil and human dignity.

https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.12
PDF

Bibliografia

Adorno Theodor, Horkheimer Max, Dialektyka oświecenia, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994.

Borowicz Anna, Rozwój filozofii kultury Leszka Kołakowskiego na tle filozofii polskiej w latach 1955-1966, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

Dymarski Zbyszek, Dwugłos o złu: ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2009.

Heidrich Christian, Leszek Kołakowski: zwischen Skepsis und Mystik, Verlag Neue Kritik, Frankfurt am Main 1995.

Kłoczowski Jan Andrzej, Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.

Kołakowski Leszek, „Bałwochwalstwo polityki”, Cywilizacja na ławie oskarżonych, ResPublica, Warszawa 1990 (ss. 237-264).

Kołakowski Leszek, Czy Diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, „Aneks”, Londyn 1984.

Kołakowski Leszek, „Etyka bez kodeksu”, Kultura i fetysze. Eseje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 (ss. 139-173).

Kołakowski Leszek, Horror metaphysicus, ResPublica, Warszawa 1990.

Kołakowski Leszek, Jeśli boga nie ma... O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.

Kołakowski Leszek, Jezus ośmieszony, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014.

Kołakowski Leszek, „Kant i zagrożenie cywilizacji”, Czy Diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, „Aneks”, Londyn 1984 (ss. 131-139).

Kołakowski Leszek, „Kapłan i błazen”, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone sprzed roku 1968. Tom II, Wydawnictwo Puls, Londyn 2002 (ss. 263-293).

Kołakowski Leszek, „Leibniz i Hiob. Metafizyka zła i doświadczenie zła”, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009 (ss. 9-19).

Kołakowski Leszek, „Mała etyka”, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, „Aneks”, Londyn 1984 (ss. 83-120).

Kołakowski Leszek, „Normy-nakazy i normy-twierdzenia”, Moje słuszne poglądy na wszystko, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011 (ss. 100-118).

Kołakowski Leszek, „O prawie naturalnym”, Ius et Lex, Vol. 1, No. 1, 2002 (ss. 147-154).

Kołakowski Leszek, „O równości”, Mini-wykłady o maxi-sprawach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009 (ss. 22-28).

Kołakowski Leszek, „Odpowiedzialność”, Moje słuszne poglądy na wszystko, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011 (ss. 177-185).

Kołakowski Leszek, Obecność mitu, Prószyński i S-ka, Warszawa 1986.

Kołakowski Leszek, „Pochwała niekonsekwencji”, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone sprzed roku 1968. Tom II, Wydawnictwo Puls, Londyn 2002 (ss. 252-262).

Kołakowski Leszek, „Reprodukcja kulturalna i zapominanie”, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, „Aneks”, Londyn 1984 (ss. 73-82).

Kołakowski Leszek, „Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturalnego”, Cywilizacja na ławie oskarżonych, ResPublica, Warszawa 1990 (ss. 7-36).

Kołakowski Leszek, „Trwałość dylematu »Sein-Sollen«”, Przegląd polityczny, No. 135, 2016 (ss. 145-166).

Kołakowski Leszek, „Wychowanie do nienawiści, wychowanie do godności”, Cywilizacja na ławie oskarżonych, ResPublica, Warszawa 1990 (ss. 88-100).

Mordka Cezary, Od Boga historii do historycznego Boga. Wprowadzenie do filozofii Leszka Kołakowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.

Tokarski Jan, Obecność zła. O filozofii Leszka Kołakowskiego, Universitas, Kraków 2016.