Wegetarianizm we współczesnych religiach światowych. Zarys problemu
PDF

Słowa kluczowe

vegetarianism
world religions
values
animals

Jak cytować

Jedlecka, W. (2016). Wegetarianizm we współczesnych religiach światowych. Zarys problemu. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 5(1), 263–278. https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.14

Abstrakt

A purpose of this article is expressing the very interesting issues concerning the ritual sphere of big religions of world. In particular it concerns diet provisions referring to food of the animal origin. Principles of the religion determine in this situation, what kind of food is allowed to the consumption. Is a question, whether it is possible to separate the religion from the vegetarianism? Religions differ from themselves. However they agree as for the need for the moral behaviour and ethic. A charity and sympathizing towards the poor one are core values. These values are valued highly by all religions of world.

https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.14
PDF

Bibliografia

Dyczewska Agnieszka, Światopogląd na talerzu. Wegetarianizm jako przejaw współczesnej religijności, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006.

Epstein Ronald, Prawa zwierząt z buddyjskiej perspektywy, http://sferadharmy.pl/wegetarianizm/Prawa_zwierzat_z_buddyjskiej_perspektywy; dostęp: 8 kwietnia 2016.

Grodecka Maria, Siewcy dobrego jutra – o uprawach ekologicznych i zdrowym odżywianiu, Vega, Katowice 1990.

Grospierre Nicole, „Pozytywne wiadomości Nicole”, Wegetariański Świat 2005, nr 4 (97) (ss. 11-12.

Gruen Lori, „Zwierzęta”, tłum. Joanna Górnicka, w: Peter Singer (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, 2002 (ss. 191-199).

http://pl.blastingnews.com/swiat/2015/10/nie-obrazaj-uczucmuzulmanow-poznaj-nieczyste-zwierzeta-00618365.html; dostęp: 22 marca 2016.

http://www.alislam.pl/islam/zarys_islamu/zakazy_apsolutne_w_islamie; dostęp: 10 marca 2016.

Janik Czesław, „Status zwierzęcia w głównych systemach religijnych”, w: Teresa Gardocka, Agnieszka Gruszczyńska (red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012 (ss. 77-104).

Józefowicz Sławomir, Wegetarianizm - dlaczego? Bezmięsne odżywianie w socjologicznej perspektywie, http://www.wegetarianski.pl/podstrona/czytnik.php?dzial=lekarze&artykul=116; dostęp: 24 maja 2016.

Kaleta Tadeusz, „Zwierzęta we współczesnych religiach światowych. Wybrane zagadnienia”, Życie Weterynaryjne 2011, nr 86 (9) (ss. 703 – 707).

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994.

Kruszewska Bożena, „Wegetarianizm jako składnik idei pacyfizmu”, w: Anna Kryniecka (red.), Filozofia Marii Szyszkowskiej,

Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2012 (ss. 191 – 198). Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Wydanie piąte na nowo

opracowane i poprawione, Wydawnictwo Pallottnium, Poznań 2003.

Religie wykluczające mięso w diecie, http://cykloza.waw.pl/religie-wykluczajace-mieso-w-diecie/, dostęp: 10 lutego 2016.

Rosen Steven, Dieta ponad materią. Wegetarianizm a religie świata, tłum. Krzysztof Rogowski, Wydawnictwo ARCHE, Wrocław 2000.

Rudy Michał, Rudy Andrzej, Mazur Paweł, Ubój rytualny w prawie administracyjnym, Result Kancelaria Prawna, Warszawa 2013.

Sadhusangananda das, Wegetarianizm w religiach świata, tłum. Roman Rupowski, Wydawnictwo Vega!POL, Opole (b.r.w.).

Spadło Żaneta, Walas Zuzanna, „Stare, ale jare, czyli długa historia jedzenia warzyw”, Zupełnie inny świat 2016, nr 4 (ss. 16 – 21).

Teichman Jenny, Etyka społeczna, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

Uszyński Daniel, „Zwierzęta w innych kulturach – święta krowa z Indii”, Magazyn Fundacji Centaurus: w imieniu zwierząt 2015, nr 02 – 03 (ss. 83 – 85).

Wegetarianizm i jedzenie mięsa w ośmiu religiach, http://siwasakti.pl/aktualnosci/Wegetarianizm-w-religiach/; dostęp 4 maja 2016.

Wegetarianizm w buddyzmie – cz.1, http://siwasakti.pl/aktualnosci/wegetarianizm-w-buddyzmie-cz-1/; dostęp: 9 kwietnia 2016.

Wegetarianizm w hinduizmie – cz.2, http://www.siwasakti.pl/aktualnosci/Wegetarianizm-w-hinduizmie-2/; dostęp: 9 kwietnia 2016.

Wegetarianizm w religiach, http://www.quanyin.pl/a236-wegetarianizm_w_religiach.html; dostęp 6 maja 2016.

Wiśniewska Gabriela Magdalena, Ekofilozofia na przykładzie wegetarianizmu, http://wiedzaiedukacja.eu/archives/23578; dostęp: 6 maja 2016.

Wiśniewska-Roszkowska Kinga, Wegetarianizm, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988.