Trybunalskie i sądowe stosowanie zasady „ignorantia iuris nocet” na gruncie praktyki orzeczniczej w Polsce

Main Article Content

Tomasz Woś

Abstrakt

The article discusses the issue of the Constitutional Court’s and other courts’ application of the principle of ignorantia iuris nocet in the practice of issuing rulings. Based on the analysis of the case law, it presents the Constitutional Court’s standpoint concerning the role of the principle of ignorantia iuris nocet in the Polish system of law and its application in the Constitutional Court’s case law. At the same time, it discusses other courts’ application of this principle, i.e. its influence on the decision-making processes of the application of law by the Supreme Court, courts of appeal and administrative courts. The analysis of the case law show that the principle of ignorantia iuris nocet plays a special role in the Polish system of law. In their decisions, both the Constitutional Court and other courts concerned emphasise that the Polish system of law, like other contemporary systems of law, is based on this principle, and its violence would lead to unpredictable results in the practice of issuing rulings. There are no major differences between the application of the principle of ignorantia iuris nocet by the Constitutional Court and other courts concerned. In cases involving the ignorance of the law, both the Constitutional Court and other courts commonly recognise and apply, within the scope of their competence, the principle of ignorantia iuris nocet. Administrative law takes a particular stance on the application of this principle. In the Supreme Administrative Court’s judicature, a jurisdictional approach has been adopted that recognises that the operation of this principle is reduced in administrative procedure. In turn, the study of the case law of provincial administrative courts shows that these courts still have not adopted a uniform jurisdictional pattern in this respect.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woś, T. (2018). Trybunalskie i sądowe stosowanie zasady „ignorantia iuris nocet” na gruncie praktyki orzeczniczej w Polsce. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 181-205. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.8
Dział
Wykładnia i stosowanie konstytucji
Biogram autora

Tomasz Woś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tomasz Woś - doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W zakresie jego zainteresowań naukowych mieści się problematyka zawodów prawniczych, w szczególności notariatu, kontrola konstytucyjności prawa sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny oraz wpływ ignoranti iuris na procesy decyzyjne stosowania prawa. Autor licznych publikacji z tego zakresu.  

Referencje

 1. Postanowienie NSA z 20 grudnia 2012 r., II FZ 1040/12, Legalis nr 594449.
 2. Postanowienie NSA z 23 stycznia 2014 r., I OSK 107/14, Legalis nr 799860.
 3. Postanowienie NSA z 27 października 2016 r., I GZ 462/16, Legalis nr 1557063.
 4. Postanowienie NSA z 4 sierpnia 2015 r., I OSK 1956/15, Legalis nr 1333397.
 5. Postanowienie SN – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 25 lutego 1998 r., II UKN 519/97, Legalis nr 42877.
 6. Postanowienie SN – Izba Cywilna z 11 lutego 2010 r., I CSK 322/09, Legalis nr 350633.
 7. Postanowienie SN – Izba Cywilna z 22 sierpnia 2000 r., III CKN 873/00, Legalis nr 278536.
 8. Postanowienie SN – Izba Cywilna z 25 stycznia 2006 r., I CK 233/05, Legalis nr 73730.
 9. Postanowienie SN – Izba Cywilna z 4 września 2014 r., II CSK 659/13, Legalis nr 1092044.
 10. Postanowienie SN – Izba Cywilna z 5 grudnia 2007 r., I CSK 300/07, Legalis nr 107410.
 11. Postanowienie SN – Izba Cywilna z 6 września 2012 r., I CSK 19/12, Legalis nr 544701.
 12. Postanowienie SN – Izba Karna z 19 maja 2009 r., V KZ 30/09, Legalis nr 265890.
 13. Postanowienie SN – Izba Karna z 21 października 2004 r., II KZ 46/04, Legalis nr 66110.
 14. Postanowienie SN – Izba Karna z 25 listopada 2015 r., II KK 176/15, Legalis nr 1378820.
 15. Postanowienie SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 2 grudnia 2011 r., II UK 189/11, Legalis nr 471045.
 16. Postanowienie SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 24 listopada 2010 r., I PK 172/10, Legalis nr 407788.
 17. Postanowienie TK z 1 lutego 2012 r., Ts 172/11, Legalis nr 1352172.
 18. Postanowienie TK z 10 czerwca 2003 r., Ts 25/03, Legalis nr 58787.
 19. Postanowienie TK z 15 października 2014 r., Ts 113/14, Legalis nr 1341764.
 20. Postanowienie TK z 17 lutego 2015 r., Ts 140/14, Legalis nr 1367610.
 21. Postanowienie TK z 19 lutego 2013 r., Ts 8/12, Legalis nr 1350262.
 22. Postanowienie TK z 21 kwietnia 2009 r., Ts 167/08, Legalis nr 308927.
 23. Postanowienie TK z 5 października 2009 r., Ts 198/08, Legalis nr 307733.
 24. Postanowienie WSA w Gliwicach z 11 lutego 2008 r., II SA/Gl 829/07, Legalis nr 931987.
 25. Postanowienie WSA w Warszawie z 29 czerwca 2015 r., III SA/Wa 3031/14, Legalis nr 1307334.
 26. Postanowienie WSA w Warszawie z 26 lutego 2009 r., VII SA/Wa 1536/08, Legalis nr 566036.
 27. Uchwała SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 24 września 2004 r., II PZP 8/04, Legalis nr 64989.
 28. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN – Izba Karna z 21 kwietnia 1934 r., 3 K 712/33, Legalis nr 47540.
 29. Uchwała TK z 7 marca 1995 r., W 9/94, Legalis nr nr 10242.
 30. Wyrok NSA z 11 lutego 2014 r., II OSK 2188/12, Legalis nr 848057.
 31. Wyrok NSA z 13 stycznia 2012 r., I OSK 1231/11, Legalis nr 507257.
 32. Wyrok NSA z 15 czerwca 2012 r., I GSK 892/11, Legalis nr 512120.
 33. Wyrok NSA z 15 listopada 2005 r., II OSK 1370/05, Legalis nr 246339.
 34. Wyrok NSA z 15 marca 2016 r., I GSK 839/14, Legalis nr 1510746.
 35. Wyrok NSA z 17 stycznia 1990 r., I SA 28/89, Legalis nr 36591.
 36. Wyrok NSA z 2 grudnia 2014 r., I OSK 2085/13, Legalis nr 1329483.
 37. Wyrok NSA z 21 marca 2013 r., I GSK 1789/11, Legalis nr 645796.
 38. Wyrok NSA z 25 czerwca 2015 r., I OSK 2489/13, Legalis nr 1331876.
 39. Wyrok NSA z 25 lutego 2014 r., II OSK 2291/12, Legalis nr 787985.
 40. Wyrok NSA z 27 września 2011 r., I GSK 836/10, Legalis nr 820020.
 41. Wyrok NSA z 28 kwietnia 2006 r., II OSK 492/06, Legalis nr 616052.
 42. Wyrok NSA z 29 stycznia 2008 r., II OSK 211/07, Legalis nr 111498.
 43. Wyrok NSA z 3 października 2014 r., I OSK 2389/14, Legalis nr 1328410.
 44. Wyrok NSA z 30 lipca 2015 r., II GSK 1475/14, Legalis nr 1581722.
 45. Wyrok NSA z 4 kwietnia 2017 r., I GSK 614/15, Legalis nr 1599398.
 46. Wyrok NSA z 4 sierpnia 2016 r., I OSK 2598/14, Legalis nr 1511906.
 47. Wyrok NSA z 5 listopada 2014 r., II OSK 980/13, Legalis nr 1411172.
 48. Wyrok NSA z 6 grudnia 2007 r., I OSK 284/07, Legalis nr 649329.
 49. Wyrok NSA z 7 marca 2013 r., II GSK 2185/11, Legalis nr 645753.
 50. Wyrok NSA z 8 stycznia 2014 r., II GSK 1507/12, Legalis nr 909970.
 51. Wyrok SA w Białymstoku z 23 kwietnia 2013 r., III AUa 1067/12, Legalis nr 998959.
 52. Wyrok SA w Białymstoku z 9 lipca 2013 r., III AUa 98/13, Legalis nr 998842.
 53. Wyrok SA w Gdańsku z 21 sierpnia 2014 r., II AKa 238/14, Legalis nr 1093083.
 54. Wyrok SA w Gdańsku z 27 października 2016 r., III AUa 865/16, Legalis nr 1576524.
 55. Wyrok SA w Gdańsku z 30 sierpnia 2012 r., II AKa 261/12, Legalis nr 748833.
 56. Wyrok SA w Gdańsku z 8 czerwca 2016 r., III AUa 148/16, Legalis nr 1504884.
 57. Wyrok SA w Katowicach z 29 stycznia 2015 r., II AKa 473/14, Legalis nr 1206574.
 58. Wyrok SA w Łodzi z 17 stycznia 2013 r., I ACa 1015/12, Legalis nr 734333.
 59. Wyrok SA w Łodzi z 30 października 2013 r., I ACa 586/13, Legalis nr 747137.
 60. Wyrok SA w Szczecinie z 16 lutego 2017 r., III AUa 159/16, Legalis nr 1591964.
 61. Wyrok SA w Szczecinie z 17 września 2014 r., III ACa 371/14, Legalis nr 1241440.
 62. Wyrok SA w Szczecinie z 6 listopada 2014 r., III AUa 174/14, Legalis nr 1217190.
 63. Wyrok SA w Szczecinie z 8 września 2016 r., III AUa 1058/15, Legalis nr 1509009.
 64. Wyrok SA w Warszawie z 16 października 2015 r., I ACa 148/15, Legalis nr 1398327.
 65. Wyrok SA we Wrocławiu z 10 grudnia 2014 r., III AKa 372/14, Legalis nr 1186106.
 66. Wyrok SA we Wrocławiu z 17 sierpnia 2012 r., III AUa 383/12, Legalis nr 776725.
 67. Wyrok SA we Wrocławiu z 27 marca 2014 r., II AKa 65/14, Legalis nr 993791.
 68. Wyrok SN – Izba Cywilna z 23 maja 2013 r., IV CSK 727/12, Legalis nr 667056.
 69. Wyrok SN – Izba Cywilna z 24 stycznia 1974 r., II CR 761/73, Legalis nr 17705.
 70. Wyrok SN – Izba Cywilna z 7 listopada 2007 r., II CSK 286/07, Legalis nr 165706.
 71. Wyrok SN – Izba Cywilna z 8 marca 2012 r., III CSK 221/11, Legalis nr 524823.
 72. Wyrok SN – Izba Karna z 5 października 2000 r., II KKN 31/00, Legalis nr 49460.
 73. Wyrok SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 23 stycznia 2012 r., II PK 97/11, Legalis nr 478599.
 74. Wyrok SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 2 października 2012 r., II UK 54/12, Legalis nr 613003.
 75. Wyrok SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 13 lutego 2013 r., I UK 494/12, Legalis nr 720057.
 76. Wyrok TK z 11 października 2012 r., SK 18/10, Legalis nr nr 537429.
 77. Wyrok TK z 12 listopada 2001 r., P 2/01, Legalis nr 52228.
 78. Wyrok TK z 12 września 2005 r., SK 13/05, Legalis nr nr 70319.
 79. Wyrok TK z 24 listopada 2009 r., SK 36/07, Legalis nr nr 178166.
 80. Wyrok TK z 29 maja 2012 r., SK 17/09, Legalis nr nr 478578.
 81. Wyrok TK z 4 czerwca 2013 r., P 43/11, Legalis nr 672241.
 82. Wyrok WSA w Warszawie z 9 lutego 2010 r., VI SA/Wa 20121/09, Legalis nr 8356128.
 83. Wyrok WSA w Białymstoku z 11 maja 2007 r., I SA/Bk 124/07, Legalis nr 112601.
 84. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 25 października 2016 r., II SA/Bd 833/16, Legalis nr 1589253.
 85. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 21 stycznia 2004 r., SA/Bd 2373/03, Legalis nr 1121374.
 86. Wyrok WSA w Gdańsku z 15 lutego 2011 r., I SA/Gd 1104/10, Legalis nr 379890.
 87. Wyrok WSA w Gliwicach z 12 marca 2014 r., III SA/Gl 1532/12, Legalis nr 962750.
 88. Wyrok WSA w Gliwicach z 13 października 2010 r., I SA/Gl 568/10, Legalis nr 874469.
 89. Wyrok WSA w Gliwicach z 29 czerwca 2016 r., IV SA/Gl 1056/15, Legalis nr 1541385.
 90. Wyrok WSA w Gliwicach z 12 lutego 2009 r., II SA/Gl 930/08, Legalis nr 166693.
 91. Wyrok WSA w Gliwicach z 13 października 2014 r., I SA/Gl 61/14, Legalis nr 1118146.
 92. Wyrok WSA w Krakowie z 26 maja 2017 r., I SA/Kr 355/17, Legalis nr 1634974.
 93. Wyrok WSA w Krakowie z 22 lutego 2012 r., III SA/Kr 573/11, Legalis nr 865991.
 94. Wyrok WSA w Krakowie z 12 marca 2015 r., I SA/Kr 54/15, Legalis nr 1262085.
 95. Wyrok WSA w Krakowie z 28 maja 2013 r., III SA/Kr 1612/12, Legalis nr 769784.
 96. Wyrok WSA w Krakowie z 26 sierpnia 2015 r., II SAB/Kr 93/15, Legalis nr 1340347.
 97. Wyrok WSA w Lublinie z 1 kwietnia 2011 r., I SA/Lu 897/10, Legalis nr 341902.
 98. Wyrok WSA w Lublinie z 5 kwietnia 2011 r., III SA/Lu 75/11, Legalis nr 341898.
 99. Wyrok WSA w Lublinie z 28 czerwca 2011 r., III SA/Lu 209/11, Legalis nr 366200.
 100. Wyrok WSA w Lublinie z 21 października 2011 r., I SA/Lu 442/11, Legalis nr 408874.
 101. Wyrok WSA w Olsztynie z 21 stycznia 2015 r., I SA/Ol 833/14, Legalis nr 1198380.
 102. Wyrok WSA w Olsztynie z 28 lipca 2016 r., I SA/Ol 215/16, Legalis nr 1557755.
 103. Wyrok WSA w Olsztynie z 22 grudnia 2010 r., I SA/Ol 738/10, Legalis nr 362966.
 104. Wyrok WSA w Poznaniu z 14 maja 2009 r., I SA/Po 133/09, Legalis nr 176576.
 105. Wyrok WSA w Poznaniu z 15 stycznia 2009 r., I SA/Po 1121/08, Legalis nr 170713.
 106. Wyrok WSA w Poznaniu z 17 kwietnia 2008 r., I SA/Po 25/08, Legalis nr 260002.
 107. Wyrok WSA w Poznaniu z 2 kwietnia 2009 r., IV SA/Po 35/09, Legalis nr 171117.
 108. Wyrok WSA w Poznaniu z 18 kwietnia 2007 r., IV SA/Po 364/06, Legalis nr 455529.
 109. Wyrok WSA w Poznaniu z 26 lipca 2007 r., IV SA/Po 68/07, Legalis nr 434908.
 110. Wyrok WSA w Warszawie z 14 lipca 2005 r., VI SA/Wa 391/05, Legalis nr 1130739.
 111. Wyrok WSA w Warszawie z 18 czerwca 2004 r., IV SA 162/03, Legalis nr 1125912.
 112. Wyrok WSA w Warszawie z 7 lutego 2022 r., V SA/Wa 2196/11, Legalis nr 818219.
 113. Wyrok WSA w Warszawie z 8 kwietnia 2014 r., VI SA/Wa 2769/13, Legalis nr 1064350.
 114. Wyrok WSA we Wrocławiu z 10 sierpnia 2012 r., IV SA/Wr 855/11, Legalis nr 548841.
 115. Wyrok WSA we Wrocławiu z 22 czerwca 2011 r., IV SA/Wr 194/11, Legalis nr 374859.
 116. Wyrok WSA we Wrocławiu z 23 listopada 2007 r., IV SA/Wr 465/07, Legalis nr 283948.