Pressto.

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Vol 7, Nr 1 (2018)

Spis treści

Articles

Konstytucjonalizm jako refleksja PDF
Maciej Pichlak 5-24
Republikanizm i liberalizm w świetle idei konstytucjonalizmu. Uwagi o legitymizacji prawa PDF
Tomasz Bekrycht 26-39
Władza konstytuująca jako przedmiot badań nauk prawnych PDF
Krzysztof Kaleta 40-64
Orzekanie w polu polityczności PDF
Rafał Mańko 65-95
Ewolucja analitycznej teorii prawa a bezpośrednie stosowanie konstytucji PDF
Andrzej Bator 97-134
Zasady prawa w świetle materiałów legislacyjnych PDF
Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz 135-160
Wolność jako zasada neokonstytucjonalna PDF
Justyna Holocher 161-180
Trybunalskie i sądowe stosowanie zasady „ignorantia iuris nocet” na gruncie praktyki orzeczniczej w Polsce PDF
Tomasz Woś 181-205
Europejska filozofia praw człowieka a konstytucyjna formuła obowiązków człowieka i obywatela PDF
Bartosz Liżewski 206-228
Relacje prawo–intymność „ukryte” w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (problem instytucjonalizacji małżeństw homoseksualnych w Polsce wobec nieokreśloności prawa) PDF
Paweł Sut 229-248
Pojęcie kryzysu w filozofii i naukach społecznych a kryzysy prawne PDF
Paweł Skuczyński 250-275
Znieważający konstytucjonalizm i konstytucjonalizm znieważony. Refleksja socjologiczna na temat kryzysu liberalno-demokratycznego konstytucjonalizmu w Europie pokomunistycznej PDF
Grażyna Skąpska 276-301
Trybunał Konstytucyjny jako organ stojący na straży konstytucyjności. Uwagi na tle analizy orzecznictwa z 2017 r. PDF
Sławomir Tkacz 302-327
Kryzys nowoczesnego konstytucjonalizmu. Między liberalną sędziokracją a postliberalnym populizmem PDF
Adam Sulikowski 328-340


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo