Tom 7 Nr 1 (2018)
Konstytucjonalizm

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Tom 7, Nr 1, 2018

Redakcja naukowa tomu: Maciej Pichlak

Spis treści

. .
1-3
Spis treści
PDF

Artykuły

Maciej Pichlak
5-24
Konstytucjonalizm jako refleksja
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.1

Z Korpusu filozoficznoprawnej wiedzy podstawowej

Tomasz Bekrycht
26-39
Republikanizm i liberalizm w świetle idei konstytucjonalizmu. Uwagi o legitymizacji prawa
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.2
Krzysztof Kaleta
40-64
Władza konstytuująca jako przedmiot badań nauk prawnych
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.3
Rafał Mańko
65-95
Orzekanie w polu polityczności
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.4
PDF PDF ERRATUM
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.4

Wykładnia i stosowanie konstytucji

Andrzej Bator
97-134
Ewolucja analitycznej teorii prawa a bezpośrednie stosowanie konstytucji
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.5
Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz
135-160
Zasady prawa w świetle materiałów legislacyjnych
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.6
Justyna Holocher
161-180
Wolność jako zasada neokonstytucjonalna
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.7
Tomasz Woś
181-205
Trybunalskie i sądowe stosowanie zasady „ignorantia iuris nocet” na gruncie praktyki orzeczniczej w Polsce
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.8
Bartosz Liżewski
206-228
Europejska filozofia praw człowieka a konstytucyjna formuła obowiązków człowieka i obywatela
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.9
Paweł Sut
229-248
Relacje prawo–intymność „ukryte” w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (problem instytucjonalizacji małżeństw homoseksualnych w Polsce wobec nieokreśloności prawa)
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.10

Konstytucjonalizm wobec kryzysu

Paweł Skuczyński
250-275
Pojęcie kryzysu w filozofii i naukach społecznych a kryzysy prawne
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.11
Grażyna Skąpska
276-301
Znieważający konstytucjonalizm i konstytucjonalizm znieważony. Refleksja socjologiczna na temat kryzysu liberalno-demokratycznego konstytucjonalizmu w Europie pokomunistycznej
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.12
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.12
Sławomir Tkacz
302-327
Trybunał Konstytucyjny jako organ stojący na straży konstytucyjności. Uwagi na tle analizy orzecznictwa z 2017 r.
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.13
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.13
Adam Sulikowski
328-340
Kryzys nowoczesnego konstytucjonalizmu. Między liberalną sędziokracją a postliberalnym populizmem
https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.14
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.14