Pojęcie kryzysu w filozofii i naukach społecznych a kryzysy prawne
PDF

Słowa kluczowe

crisis
constitutional crisis
legal crises

Jak cytować

Skuczyński, P. (2018). Pojęcie kryzysu w filozofii i naukach społecznych a kryzysy prawne. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 250–275. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.11

Abstrakt

The aim of this article is to discuss different approaches to the phenomena of crisis, which are reconstructed from chosen philosophical and social sciences theories. Latest popularity of the notion of legal or constitutional crisis in jurisprudence establishes the point of departure. Using this notion in legal context opens a problem of adopting in this field more general and well-grounded perspectives on crises. Subsequently, I present the concept of crises in works of Edmund Husserl, Hannah Arendt, Reinhart Koselleck and Niklas Luhmann. Each of aforementioned sections is concluded with an explication of the concept of crises in perspective of adequate theory. My final task is to draw some most important consequences for understanding constitutional crisis, as well as the need for general theory of legal crises.

https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.11
PDF

Bibliografia

Arendt Hannah, Kondycja ludzka, Aletheia, Warszawa 2010.

Arendt Hannah, Korzenie totalitaryzmu, Świat Książki, Warszawa 2014.

Finn John E., Constitutions in Crisis. Political Violence and the Rule of Law, Oxford University Press, New York–Oxford 1991.

Husserl Edmund, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, Aletheia, Warszawa 1993.

Husserl Edmund, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999.

Koselleck Reinhart, „Crisis”, Journal of the History of Ideas 2006, vol. 67, no. 2, s. 357–400.

Koselleck Reinhart, Krytyka i kryzys. Studium patogenezy świata mieszczańskiego, Biblioteka Res Publiki Nowej, Warszawa 2015.

Luhmann Niklas, „The Self-Description of Society: Crisis Fashion and Sociological Theory”, International Journal of Comparative Sociology 1984, vol. 25, no. 1–2, s. 59–72.

Moskalewicz Marcin, Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Ratajczak Mikołaj, „Narracje o kryzysie: przyczyny kryzysu”, w: Borys Cymbrowski, Paweł Tomczok (red.), Ekonomie w literaturze i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 128–143.

Winczorek Jan, Zniknięcie dwunastego wielbłąda. O socjologicznej teorii prawa Niklasa Luhmanna, Liber, Warszawa 2009.

Wojnowski Konrad, Pożyteczne katastrofy, Universitas, Kraków 2016.

Prawa autorskie (c) Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji swoich artykułów w tym czasopiśmie, przyznając czasopismu prawo do ich rozpowszechniania na warunkach CC BY-NC-ND 4.0

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.