Kryzys nowoczesnego konstytucjonalizmu. Między liberalną sędziokracją a postliberalnym populizmem
PDF

Słowa kluczowe

constitutionalism
modernity
populism
juristocracy
liberal democracy

Jak cytować

Sulikowski, A. (2018). Kryzys nowoczesnego konstytucjonalizmu. Między liberalną sędziokracją a postliberalnym populizmem. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 328–340. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.14

Abstrakt

The author assumes that modern, Western constitutionalism, with its emphasis on individual rights, is not the only form of constitutionalism, understood as ideas of restrictions imposed on government activities, practiced throughout history. In the author’s opinion, the current crisis of the dominant paradigm of constitutionalism is caused by the contradictions of liberal democracy. In this aspect, the author’s analysis is based on the concepts of Antonio Gramsci, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau and Claude Lefort. In the author’s opinion, the described crisis may lead to permanent transformations and the emergence of new forms and paradigms of constitutionalism.

https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.14
PDF

Bibliografia

Aguilo Regla Josep, Atienza Manuel, Manero Juan R., Fragmentos para teoria de la Constitucion, Iustel, Madrid 2007.

Atienza Manuel, Konstytucjonalizm, globalizacja i prawo, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12421353110.pdf [dostęp: 3.09.2017].

Bastid Paul, Sieyès et sa pensée, Hachette, Paris 1970. Dziadzio Andrzej, „Koncepcja państwa prawa w XIX w. – idea i rzeczywistość”, Czasopismo Prawno-Historyczne 2005, t. 57, z. 1, s. 177–201.

Foucault Michel, Porządek dyskursu, tłum. Michał Kozłowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.

Friedrich Carl J., „Konstytucje i konstytucjonalizm”, w: Paweł Śpiewak (red.), Konstytucjonalizm, demokracja, wolność. Wybór tekstów, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 1996, www.h-net.org/~eopolska/Strone/Scenariusze/Friedrich.html [dostęp: 3.09.2017].

Fukuyama Francis, Koniec historii, tłum. Tomasz Bieroń, Marek Wichrowski, Znak, Kraków 2009.

Laclau Ernesto, Mouffe Chantal, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, Verso, London 1985.

Ładosz Jarosław, Sąd kasujący ustawy i dyktujący parlamentowi ich wykładnię, http:// www.nowakrytyka.pl/spip.php?article676 [dostęp: 3.09.2017].

Łętowska Ewa, „Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje”, Państwo i Prawo 2005, z. 4, s. 3–10.

Macpherson Crawford Brough, „Post-liberal-democracy?”, New Left Review 1965, vol. 1, no. 33, s. 3–16.

Mouffe Chantal, „Demokracja, władza i «to, co polityczne»”, tłum. Andrzej Orzechowski, w: eadem, Paradoks demokracji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005, s. 37–54.

Sager Lawrence, „The Domain of Constitutional Justice”, w: Larry Alexander (ed.), Constitutionalism: Philosophical Foundations, Cambridge University Press, Cambridge 2001, s. 235–249.

Schmitter Philippe, „Parties are not what they once were”, w: Larry Diamond, Richard Gunther (eds), Political Parties and Democracy, JHU Press, Baltimore 2001, s. 67–89.

Schmitter Philippe, „Un posible esbozo de una democracia post-liberal”, w: Benjamin Arditi (ed.) ¿Democracia post-liberal? El espacio politico de las asociaciones, Rubi, Barcelona 2005, s. 249–263.

Smith Steven D., Constitution and the Pride of Reason, Oxford University Press, New York 1998.

Sulikowski Adam, Konstytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyjny wobec tryumfu i kryzysu moderny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

Sulikowski Adam, Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

Wojtyczek Krzysztof, „Polska nauka prawa konstytucyjnego na przełomie wieków”, w: Marek Zubik (red.), 20 lat transformacji ustrojowej w Polsce. Materiały 51. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Warszawa, 19–21 czerwca 2009 r.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 35–50.

Woś Rafał, „Demokracja i kapitalizm biorą rozwód”, wywiad z Wolfgangiem Streeckiem, http:// biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/785523,demokracja-i-kapitalizm-biora-rozwod.html [dostęp:3.09.2017].

Prawa autorskie (c) Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji swoich artykułów w tym czasopiśmie, przyznając czasopismu prawo do ich rozpowszechniania na warunkach CC BY-NC-ND 4.0

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.