Księga Arystotelesa o dyspozycjach dianoetycznych (intelektualnych) „Etyka nikomachejska” VI
PDF

Słowa kluczowe

Aristotle’s the VI book of Nicomachean Ethics
scientific knowledge
art or craft knowledge practical wisdom
deliberation
theoretical wisdom
comprehension

Jak cytować

Wesoły, M. A. (2019). Księga Arystotelesa o dyspozycjach dianoetycznych (intelektualnych) „Etyka nikomachejska” VI. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 8(1), 6–17. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.2.2019.8.1.1

Abstrakt

The article concerns book VI of Aristotle’s Nicomachean Ethics on the integrated approach to the dianoetic (intellectual) dispositions in the field of thinking, action and production, with the leading con-cept of phronesis as practical wisdom. We propose here a new Polish translation of this book in a rendition as close to the Greek original as possible. For the sake of clarity, we highlight the chapters with vari-ous appropriate thematic headings. The introductory note is intended to prepare the reader for the difficult text that teems with important conceptual distinctions and sophisticated lines of argument.

https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.2.2019.8.1.1
PDF

Bibliografia

Aristotele, Etica Nicomachea. Tekst grecki, przekład włoski i oprac. M. Zanatta, vol. I–II, Milano 1986.

Aristotele, Etica Nicomachea. Tekst grecki, przekład włoski i oprac. C. Natali, Roma–Bari 1999.

Aristotele, Le tre etiche. Tekst grecki, przekład włoski i oprac. A. Fermani, Bompiani, Milano 2008.

Aristoteles, Nikomachische Ethik VI. Tekst grecki, przekład niemiecki i oprac. H.-G. Gadamer, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1998.

Aristotelis, Ethica Nicomachea. Wydanie krytyczne greckiego tekstu i oprac. O. Apelt, Lipsiae 1912.

Aristotle on Practical Wisdom: Nicomachean Ethics VI. Przekład angielski i oprac. C.D.C. Reeve, Cambridge, MA 2013.

Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. i oprac. D. Gromska, PWN, Warszawa 1955 (i nowsze przedruki).

Arystoteles, Etyka wielka. Etyka eudemejska, tłum. i oprac. W. Wróblewski, PWN, Warszawa 1977 (i nowsze przedruki).

Arystoteles, Polityka, tłum. i oprac. L. Piotrowicz, Ossolineum, Wrocław 1953 (i nowsze przedruki).

Księga Arystotelesa O Sprawiedliwości (Eth. Nic. VI), tłum. i oprac. M. Wesoły, Filo-Sofija 2017, nr 36, s. 25–52.

Święty Tomasz z Akwinu, O cnotach rozumu. Komentarz do VI księgi Etyki nikomachejskiej Arystotelesa, tłum. i oprac. M. Głowala, J. Kostaś, M. Otlewska, W. Ziółkowski, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2010.

Święty Tomasz z Akwinu, Traktat o roztropności, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011.

Aubenque P., La prudence chez Aristote, Presses de France, Paris 1963 (20044).

Berti E., Arystoteles w XX wieku, tłum. A. Dudzińska-Facca, D. Facca, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015.

Berti E., Le ragioni di Aristotele, Laterza, Roma–Bari 1989.

Berti E., Profil Arystotelesa, tłum. M. Wesoły, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2016.

Eikeland O., The Ways of Aristotle: Aristotelian Phrónêsis, Aristotelian Philosophy of Dialogue, and Action Research, Peter Lang Publishers, Bern 2008.

Elm R., Klugheit und Erfahrung bei Aristoteles, Verlag Schöningh, Paderborn 1996.

Höffe O., Praktische Philosophie, das Model des Aristoteles, Akademie Verlag, Berlin 2008.

Motte A., „L’invention de la phronèsis par Démocrite”, w: D. Lories, L. Rizzerio (dir.), Le jugement pratique. Autour de la notion de phronèsis, Vrin, Paris 2008, s. 75–104.

Natali C., La saggezza di Aristotele, Binliopolis, Napoli 1989.

Skowroński L., „Dlaczego konieczne jest nowe polskie tłumaczenie Etyki nikomachejskiej Arystotelesa?”, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2011, t. 56, s. 53–68.

Skowroński L., „Etyka nikomachejska i Polityka Arystotelesa: ich wspólna dziedzina badań i wspólny czytelnik”, Peitho. Examina Antiqua 2016, vol. 7, s. 168–182.

Wesoły M., „Arystotelesowa episteme: przedmiot i metoda”, w: J. Such, M. Szcześniak (red.), Z epistemologii wiedzy naukowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998, s. 23–41.

Wesoły M.A., „Dowodzenie / wyjaśnianie naukowe według Arystotelesa”, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2018, t. 63, s. 255–282.

Wesoły M., „Dusza żywienna (wegetatywna) zwierząt w koncepcji Arystotelesa”, w: K. Ilski (red.), Człowiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 87–106.

Wesoły M.A., „Ethos w filozofii helleńskiej”, Ethos 2016, nr 114, s. 86–107.

Wesoły M.A., „Manifest epikurejskiej filozofii życia”, Peitho. Examina Antiqua 2019, nr 1(10), s. 85–102.

Wesoły M., „«Phronesis» – roztropność jako racjonalność praktyczna według Arystotelesa”, w: P. Orlik, K. Przybyszewski (red.), Filozofia a sfera publiczna, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012, s. 229–251.

Wesoły M.A., „Skąd się wzięła sztuka, poezja i filozofia? Perspektywa Arystotelesa”, w: S. Dworacki, M. Jaworska-Wołoszyn (red.), Filozofia w literaturze i sztuce, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów 2018, s. 9–19.

Wesoły M., „Towards a Reconstruction of Aristotle’s Lost Diagrams of the Syllogistic Figures”, w: Demetra Sfendoni-Mentzou (red.), Proceedings of World Congress „Aristotle 2400 Years”, Aristotle University of Thessaloniki 2019, s. 505–512.