Tom 8 Nr 1 (2019): Współczesne wyzwania w edukacji i życiu zawodowym
Współczesne wyzwania w edukacji i życiu zawodowym

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Tom 7-8, Nr 2-1, 2018/2019

Redakcja naukowa tomu: Ewa Nowak i Shaogang Yang

Spis treści

* *
1-3
Spis treści
PDF

Z Korpusu filozoficznoprawnej wiedzy podstawowej

Marian Andrzej Wesoły
6-17
Księga Arystotelesa o dyspozycjach dianoetycznych (intelektualnych) „Etyka nikomachejska” VI
PDF
Arystoteles *; Marian Andrzej Wesoły
18-36
Etyka nikomachejska, Księga VI
PDF