Pressto.

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Vol 2, Nr 1 (2013)

Spis treści

Spis treści

Spis treści PDF
. . 1-3

Spotkania

Edukacja, zdolności i sprawiedliwość społeczna PDF
Elaine Unterhalter 6-26
Dobro wspólne i edukacja włączająca. Przyczynek do dyskusji o rozwoju kompetencji społecznych, kulturowych i międzykulturowych PDF
Jutta H. Wester, Alba C. Loyo 27-46

Jak kształcić demokratycznie?

Herakles, Jezus Chrystus i Lord Vader na rozstajnych drogach. O etycznym przesłaniu metody LEGO-LOGOS PDF
Jarosław Marek Spychała 48-57
Edukacja demokratyczna a kreatywność PDF
Danuta A. Michałowska 58-72

Edukacja demokratyczna w praktyce

Szkic o edukacji współpracy PDF
Bartosz Przybył-Ołowski 74-89
Generowanie obcości, czyli recenzja współczesnej polskiej szkoły PDF
Bartosz Stanek 90-105
Debata: Po co nam prawa człowieka? PDF
Piotr W. Juchacz 106-120

Eseje

Obszary aksjologiczne we współczesnych organizacjach PDF
Tadeusz Wojewódzki 122-145
Logika i praktyka. Z badań nad życiem Kazimierza Ajdukiewicza PDF
Katarzyna Gan-Krzywoszyńska, Piotr Leśniewski 146-165
„Stoisz prosty albo cię prostują”. Psychosomatyczne podstawy racjonalistycznych praktyk stoickich PDF
Tomasz Mazur 166-185
Filozofia wychowania jako filozofia PDF
Paweł Walczak 186-198

Z Korpusu filozoficznej wiedzy podstawowej

Spór o naturę świadomości PDF
Karol Polcyn 200-212
Syn i ojciec w „Bojaźni i drżeniu” Sørena Kierkegaarda PDF
Marta Szabat 213-220

Współcześni nauczyciele filozoficznego myślenia

Profesora Marka Jana Siemka imperium filozofii prawa PDF
Ewa Nowak 222-244

Recenzje

Eugenika. Glosa na marginesie książki Johna Glada „Przyszła ewolucja człowieka”. Eugenika w dwudziestym pierwszym wieku – sprawy wcale niemarginalne PDF
Tomasz Sahaj 246-258

Kronika

Konferencja „Filozofujmy razem i już!” – 15 listopada 2012 roku. Światowy Dzień Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PDF
Aleksandra Mathiesen 260
Filozofia zmienia świat! Konferencja dla Młodzieży w ramach XVI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki PDF
Anna Malitowska 261-262
Fair Trade Poznań 2013: Sprawiedliwy handel i etyczna konsumpcja PDF
Krystian Karcz 263-266


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo