Pierwsi rolnicy na ziemi kociewskiej - refleksja z najnowszych odkryć archeologicznych

Main Article Content

Marian Kochanowski

Abstrakt

The article is aimed at presentation of a newly discovered  Linear Band Pottery settlement at Kościelna Jania, Smętowo Graniczne commune. The site was excavated during rescue works on the Al highway. It has been the largest settlement o f this culture in the Starogard Lake District explored to date. In 21 excavated features, mainly settlement pits, numerous pottery sherds and animal bones (post-consumption remains) were found. Pottery technology and decoration make possible to link these materials with the Note phase and date them back to 430CM1000 be.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kochanowski, M. (2018). Pierwsi rolnicy na ziemi kociewskiej - refleksja z najnowszych odkryć archeologicznych. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 147-159. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.11
Dział
Studia i materiały

Referencje

  1. Felczak O. 1984 Zagadnienie neolityzacji Pomorza Gdańskiego w aspekcie nowych odkryć archeologicznych między Wierzycą a Wisłą, (w:) IXSesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 22-23 III 1984, s. 10—19. 1998 Problem najstarszego osadnictwa neolitycznego w rejonie Jeziora Rokickiego, „Pomorania Antiqua” t. XVII, s. 9-29.
  2. Felczak O., Król D. 1983 Pierwsi osadnicy na Pomorzu Wschodnim, „Z otchłani wieków” nr 1-2, s. 16-20.
  3. Paner H., Fudziński M. 2001 Ratownicze badania archeologiczne w obrębie autostrady A -l na terenie województwa pomorskiego [Sum.: Rescue archaeology along the route of the A l Motorway in the Voivodship of Pomorania], „Pomorania Antiqua” t. XVIII, s. 7-48.
  4. Paner H., 2003 Ratownicze badania archeologiczne w obrębie autostrady A -1 na terenie województwa pomorskiego w roku 2000 [Sum.: Rescue Excavations in 2000 Along the Route of the A l Motorway in the Voivodship of Pomorania], „Pomorania Antiqua” t. XIX, s. 7-36.
  5. Wiślański T. 1975 Stan i potrzeby badawcze epoki kamienia i początków epoki brązu na Pomorzu Wschodnim [Sum. : The Present State of and Need for Reasarch on the Stone Age and Early Bronze in East Pomerania], „Pomorania Antiqua” t. VI, s. 9—53.