Grobowce megalityczne na przedpolu Sudetów

Main Article Content

Włodzimierz Wojciechowski

Abstrakt

A cemetery of megalithic long barrows of the so-called Kujavia type was discovered in autumn of 1995 near Muszkowice in the foothills of the Sudety Mountains. It consists of 6 trapezoidal structures made of stone and sand. It has been the first megalithic cemetery discovered in south-west Poland to date. Only one of the barrows (No. 2) has been partly excavated so far. Its dimension, use of stones as a building material and unchambered construction resemble similar structures known from Pomerania (the Łupawa type). The barrow has been dated back to the Funnel Beaker Culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowski, W. (2018). Grobowce megalityczne na przedpolu Sudetów. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 161-173. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.12
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Bagniewski Z. 1987 Niektóre zagadnienia osadnictwa mezolitycznego na terenie Polski południowo-zachodniej [Sum.: Some Problems Concerning the Mesolithic Settlement in South-Western Poland], „Studia Archeologiczne” t. 15, s. 3-80.
 2. Cholewa P. 1998 Osady neolityczne na stanowisku nr 1 w Chociwelu, gm. Strzelin [Sum. Neolithic Settlements in Site 1 in Chociwel, near Strzelin], „Studia Archeologiczne” t. 30. s. 81-168.
 3. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1997 Strachów. Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku [Sum.: Strachów. Settlements of Neolithic Farmers in Silesia], Wroclaw.
 4. Pazda S. 1965 Osada kultury pucharów lejkowatych i kultury łużyckiej w Przystroniu, Pow. Dzierżoniów [Rés.: Village de civilisation des gobelets en entonnoir et lusacienne découvert a Przystronie, district de Dzierżoniów], „Silesia Antiqua” t. 7, s. 45-75.
 5. Sarnowska W. 1967 Odkrycia archeologiczne w Żernikach Wielkich, Pow. Wroclaw [Rés.: Les decouvertes archéologiques de Żemiki Wielkie, district de Wroclaw], „Silesia Antiqua” t. 9, s. 37-63.
 6. Seger H. 1916 Die keramischen Stilarten der jiingeren Steinzeit Schlesiens, „Schlesien Vorzeit in Bild und Schrift” N.F., Bd. 7, s. 1-89.
 7. Seger H. 1926 Aus der Steinzeit, „Altschlesien” Bd. 1, s. 199-217.
 8. Wierzbicki J. 1992 Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Łupawie woj. Słupsk, stanowisko 2 [Zusammenfassung], Poznań.
 9. Wiślański T. 1979 Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych, (w:) Prahistoria ziem polskich, t. 2: Neolit, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 165-260.
 10. Wojciechowski W. 1970 Zagadnienie chronologii relatywnej kultur młodszej epoki kamienia na Dolnym Śląsku na tle środkowoeuropejskiej systematyki neolitu [Zus.: Zur relativen Chronologie der Kulturen aus der jüngeren Steinzeit in Niederschlesien auf dem Hintergrund der mitteleuropaischen Systematik des Neolithikums], „Studia Archeologiczne” t. 3, s. 187-18 tabi.
 11. Wojciechowski W. 1981 Die Synchronisierung der Spatphase der Trichterbecherkultur in Nizina Śląska mit dereń Lokalgruppen in Siidwestpolen und den angrenzenden Gebieten, „Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte” Bd. 63, s. 121-128.