Z badań wykopaliskowych i inwentaryzacyjnych w Nowym Krakowie, gm. Darłowo, stan. 1

Main Article Content

Ignacy Skrzypek

Abstrakt

The article presents history of hitherto conducing studies at this site. It is also aimed at presentation of a short-lived excavation of the early Roman Iron Age burial mound as well as the Hallstatt settlement features, conducted in the 1991 season.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skrzypek, I. (2018). Z badań wykopaliskowych i inwentaryzacyjnych w Nowym Krakowie, gm. Darłowo, stan. 1. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 231-244. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.16
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Cnotliwy E., Kamiński R., Rogosz R. 1975 Osada z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego w Pomianowie, b.pow. Białogard, stanowisko 16, KZM t. 5, s. 37-85.
 2. Garczyński W. 1956 Kurhan z okresu rzymskiego z Nowego Krakowa w pow. slawieńskim [Zus.: Das Hiigelgrab aus der Ròmischen Kaiserzeit in Nowy Kraków, Kreis Sławno], MPZ t. II, s. 113-123.
 3. Hahuła K. 1988 Nowy Łowicz - cmentarzysko kurhanowe z okresu wpływów rzymskich [Zus.: Nowy Łowicz - Hügelgraberfeld aus der Zeit der Ròmischen Einfliisse], KZM t. 18, s. 37-54. Informator
 4. Hahuła K. 1997 „Informator Archeologiczny. Badania rok 1991”, s. 72 (K. Hahuła).
 5. Kleist D. von 1955 Die urgeschichtlichen Funde des Kreises Schlawe, Hamburg.
 6. Kostrzewski J. 1966 Pradzieje Pomorza [Sum.: Prehistory of Pomerania], Wrocław-Warszawa-Kraków.
 7. Kunkel O. 1939 Urgeschichte, (w:) Erwerbungs- und Forschungsbericht, Stettin, s. 11-68.
 8. Schindler R. 1940 Die Besiedlungsgeschichte der Goten und Gepiden in unieren Weischselraum auf der Tongefasse, Leipzig.
 9. Skrzypek I. 1976 Ratownicze badania wykopaliskowe w Giomsku, gm. Zakrzewo, woj. Pila w 1971 roku, KZM t. 6, s. 75-101
 10. Skrzypek I. 1982 Archeologiczne badania ratownicze w Koszalinie na stanowisku 12, KZM t. 12, s. 13-28.
 11. Skrzypek I. 1987 Zespół osadniczy ludności kultury pomorskiej w Klukowie, stanowisko 2, gm. Zlotów, woj. Pila, cz. II - osada, KZM t. 17, s. 3—46.
 12. Skrzypek I. 1998 Miscellanea archeologiczne, KZM t. 22, s. 261-293.
 13. Strzyżewski Cz., Żurawski Z. 1973 Wstępne sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku 3 w Dzierżęcinie, pow. Sławno w 1972 r„ KZM t. 3, s. 90-101.
 14. Walenta K. 1981 Obrządek pogrzebowy na Pomorzu w okresie późnolateńskim i rzymskim [Sum.: Funeral rites in the Late-Laten and Roman periods in Pomerania], AB vol. V, Polonia 80/81.
 15. Wołągiewicz R. 1974 Zagadnienie stylu wczesnorzymskiego w kulturze wielbarskiej, (w:) Studia Archaeologica Pomeranica [Zus.: Zur Frage der Stilwandlung der frühen Ròmischen Kaiserzeit in der Wielbark Kultur], Koszalin, s. 129-152.
 16. Wołągiewicz R. 1993 Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym [Zus.: Die TongefáBe der Wielbark-Kultur in Raum zwischen Ostsee und Schwarzen Meer], Szczecin.