Późnośredniowieczna nadmorska osada rybacka w Pleśnej, gm. Będzino, pow. Koszalin

Main Article Content

Henryk Janocha P

Abstrakt

The article is aimed at presentation of different aspects related to discovery and analysis of materials from a late medieval seaside fishing village at Pleśna. It presents a scope of archaeological rescue excavations and assesses factors responsible for destruction of a cliff shore along with the settlement placed on top of it. Additionally, the article brings about analysis of excavated materials. The settlement chronology and developmentof the Pleśna region occupation is  based upon archaeological evidence and historical sources.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janocha P, H. (2018). Późnośredniowieczna nadmorska osada rybacka w Pleśnej, gm. Będzino, pow. Koszalin. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 293-309. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.21
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Bagmihl J.T 1847 Pommersches Wappenbuch, Bd. III, Stettin.
 2. Berghaus H. 1867 Landbuch des Herzogthums Kaschubien und der einverleibten Kreise der Neumark oder des
 3. Verwaltungs-Bezirks der Kónigl, Regierung zu Kóslin, T. III, B.I., Berlin.
 4. Drachał T. 1970 Erozja, (w:) Przyroda i krajobraz ziemi koszalińskiej, Koszalin.
 5. Janocha H. 2003 Późnośredniowieczna osada garncarsko-kaflarska i piec do wypalania kafli w Brzeźnie, pow. Świdwin, (w:) Res et fontes, Szczecin, s. 315-326.
 6. Kowans S. 1970 Szata roślinna województwa koszalińskiego, (w:) Przyroda i krajobraz ziemi koszalińskiej, Koszalin.
 7. Kowans S., Piszczek H. 1972 Przewodnik po województwie koszalińskim, (w:) Nasza przyroda, Katowice.
 8. Nawrolski T. 1973 Klasztor cysterek w Cedyni, pow. Chojna w świetle badań archeologicznych, cz. II [Zus.: Das Ziesterzienserkloster in Cedynia Kr. Chojna im Lichte der archaologischen Untersuchungen, Teil II], „Materiały Zachodniopomorskie” t. XIX, s. 271-384.
 9. Nawrolski T. 1973 Wyniki najnowszych badań archeologicznych na zamku w Darłowie [Zus.: Die letzten Forschungsergebnisse auf dem SchloB in Darłowo], „Materiały Zachodniopomorskie” t. XX, s. 169-261.
 10. Pasikowski T. 1972 Ochrona brzegu morskiego, (w:) Przyroda i krajobraz ziemi koszalińskiej, Koszalin.
 11. Śląski K. 1967 Geneza Koszalina na tle osadnictwa w okresie wczesnofeudalnym, (w:) Dzieje Koszalina, Poznań.
 12. Spiewakowski R. 1970 Środowisko naturalne województwa koszalińskiego, (w:) Przyroda i krajobraz ziemi koszalińskiej, Koszalin.
 13. Spiewakowski R. 1977 Podział administracyjny województwa koszalińskiego i wykaz miejscowości, gmina Będzino, sołectwo Kładno, Koszalin.