Archeologiczna struktura zbiorów ceramiki z osad neolitycznych

Main Article Content

Stanisław Kukawka

Abstrakt

The article is intended to address an essence of pottery assemblages from Neolithic settlements. Three aspects have been analysed: relationships between complete vessels and fragments resulted from their breakage; relationship between composition of pottery vessels used at any given moment and composition of deposited ceramics; and relationship between deposited pottery and its excavated fraction. It is argued that pottery assemblages excavated and analysed by archaeologists are result of refuse practices. Consequently, they distinctive traits reflect neither a deposited assemblage nor a composition of pottery vessels used at any given moment at the settlement.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kukawka, S. (2018). Archeologiczna struktura zbiorów ceramiki z osad neolitycznych. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 311-321. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.22
Dział
Studia i materiały

Referencje

  1. Kowalski A.P. 2000 Genealogia sztuk II. Naczynie w słowniku kulturynostratyckiej Analiza magicznego doświadczenia rzeczy [Zus.: Genealogie der Kunst 11. Gefasse im Wortschatz der „nostratischen Kultur”. Analyse magischer Sacherfahrung], (w:) H. van den Boom, A.P. Kowalski, M. Kwapiński (red.). Kultura archaiczna w zwierciadle wyobrażeń, słów i rzeczy, Gdańsk, s. 149-166.
  2. Mierzwiński A. 2002 Kłopoty z ceramiką jako „źródłem poznania " [Zus.: Schwierigkeiten mit der Keramik ais einer „Erkenntnisquelle”], „Przegląd Archeologiczny” t. 50, s. 71-83.
  3. Nowak M. 1996 Ceramika kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska I w Kawczycach [Sum.: The pottery of the Funnel Beaker Culture from site 1 in Kawczyce], Kraków.
  4. Stolpiak B. 1988 Metodologiczne problemy badań kontaktów społeczeństw pradziejowych, (w:) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, red. A. Cofta-Broniewska, Inowrocław, s. 11-14.