Obrządek pogrzebowy w Wielkopolsce w okresie od młodszego okresu przedrzymskiego do okresu wędrówek ludów (od schyłku III w. p.n.e. do początków VI w. n.e.)

Main Article Content

Daniel Żychliński

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żychliński, D. (2018). Obrządek pogrzebowy w Wielkopolsce w okresie od młodszego okresu przedrzymskiego do okresu wędrówek ludów (od schyłku III w. p.n.e. do początków VI w. n.e.). Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 325-334. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.24
Dział
Autoreferaty doktorskie