Międzynarodowe spotkanie „Bruszczewo. Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski”, Śmigiel, woj. wielkopolskie, 7-8 sierpnia 2004 r. 369
PDF

Jak cytować

Matuszewska, A. (2018). Międzynarodowe spotkanie „Bruszczewo. Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski”, Śmigiel, woj. wielkopolskie, 7-8 sierpnia 2004 r. 369. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 369–372. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.29
https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.29
PDF