Pamięci mgr. Eugeniusza „Gwidona” Wilgockiego

Main Article Content

Jolanta Machajewska
iHenryk Machajewski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Machajewska, J., & Machajewski, iHenryk. (2018). Pamięci mgr. Eugeniusza „Gwidona” Wilgockiego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 379-382. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.32
Dział
Kronika

Referencje

 1. Cnotliwy E., Pawłowski M., Wilgocki E. 1994 Skarb denarów księcia Bogusława I z lat 1180-1182 znaleziony na Podzamczu w Szczecinie [Zus.: Denarschatz des Herzogs Bogusław Iaus den Jahren 1180-1182 vorgefunden wahrend der archàologischen Forschungen in der Vorburg Szczecin], „Materiały Zachodniopomorskie” t. 39, s. 121-134.
 2. Cnotliwy E., Rogosz R., Wilgocki E. 1993 Grodzisko stożkowate w Smogu leu, gm. Gołańcz, woj. Pila w świetle badań weryfikacyjnych [Zus.: DerTurmhiigel in Smogulec, Gemeinde Gołańcz, Woiwodschaft Piła im Lichte der Verifikationsgrabungen], „Slavia Antiqua” t. XXXIV, s. 141-205.
 3. Dworaczyk M., Kowalski K., Wilgocki E. (red.) 1999 Acta Archaeologica Pomoranica, t. 2, Szczecin.
 4. Dworaczyk M., Krajewski P., Porzeziński P., Słowiński S., Wilgocki E. (red.) 1998 Acta Archeologica Pomoranica t. 1, Szczecin.
 5. Wilgocki E. 1995a Drewniany posążek ze szczecińskiego Podzamcza [Sum.: A Wooden Figure from Szczecin-Podzamcze], „Przegląd Archeologiczny” t. 43, s. 187-190.
 6. Wilgocki E. 1995b Piec garncarski z okresu wpływów rzymskich na osadzie kultury przeworskiej w Tądowie Dolnym (st. 7), gm. Jeziorsko, woj. Sieradz [Sum.: A Pottery Kiln of the Roman Period at a Przeworsk Culture Settlement at Tądów Dolny, Site 7. Province of Sieradz], „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Archeologiczna nr 37-38, s. 251 -263.
 7. Wilgocki E. 1995c Wyniki badań weryfikacyjnych grodzisk wczesnośredniowiecznych w Miasteczku Krajeńskim i Wolsku w województwie pilskim [Zus.: Ergebnisse der Verifikationsforschungen an friihmittelalterlichen Burgen in Miasteczko Krajeńskie und Wolsko, Woiwodschaft Piła], „Materiały Zachodniopomorskie” t. XLI, s. 173-224.
 8. Wilgocki E. 2004 Sceny mitologiczne na romańskiej misie z Nowego Objezierza [Zus.: Mythologische Darstellungen auf einem romanischen Schüssel aus Nowe Objezierze], (w:) Terra Transoderana, Szczecin, s. 189-202.
 9. Wilgocki E., Dworaczyk M., Galiński T., Kowalski K., Słowiński S. (red.) 2003 Res et Fontes. Księga jubileuszowa dr. Eugeniusza Cnotliwego, Szczecin.
 10. Wilgocki E., Dworaczyk M., Kowalski K., Porzeziński A., Słowiński S. (red.) 2001 Instantia est Mater Doctrinae. Księgajubileuszowa prof. dr. hab. Władysława Filipowiaka, Szczecin.
 11. Wilgocki E., Krajewski P. (red.) 1996 50 łat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin.