Niełatwa archeologia klifów – przypadek stanowisk w Bagiczu

Main Article Content

Marta Chmiel-Chrzanowska

Abstrakt

The following paper presents the problem of archaeological sites located on cliffs on the Southern Baltic Sea shore. This article discusses issues related to a necessity of solving the problem of this kind of research, related to methodological, as well as documentation and preservation standards based on preliminary results of the project conducted in Bagicz area (Ustronie Morskie commune). In this region four new structures were noted on a cliff surface. The key to understand the situation of archaeological sites located on a cliff areas is the knowledge of the processes related to their formation and activity. All of them have a huge impact for the state of preservation of the cliff, however they have various intensity level depending on the part of the Baltic Coast.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chmiel-Chrzanowska, M. (2019). Niełatwa archeologia klifów – przypadek stanowisk w Bagiczu. Folia Praehistorica Posnaniensia, 23, 9-22. https://doi.org/10.14746/fpp.2018.23.01
Dział
STUDIA – DYSKUSJE

Referencje

 1. Biskupska, B. 2009 Warunki podłoża budowlanego. In P. Karcz (ed.), Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000. Arkusz Kołobrzeg (43, p. 36). Warszawa: PIG and MŚ.
 2. Borówka, R. 1999 Zmiany intensywności potencjalnego transportu eolicznego na plażach wybrzeża kołobrzeskiego w latach 1961–1993 a morfologia i współczesny rozwój wydm przednich. In R. K. Borówka, Z. Młynarczyk, A. Wojciechowski (eds.), Ewolucja geosystemów nadmorskich południowego Bałtyku (p. 30–35). Poznań – Szczecin: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 3. Chmiel-Chrzanowska, M. 2018 Cicho zmarli leżą – badania na cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Bagiczu, gm. Ustronie Morskie, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie. Raport, 13, 85–96.
 4. Deng, J., Harff, J., Zhang, W., Schneider, R., Dudzińska-Nowak, J., Giza, A., Terefenko, P. and Furmańczyk, K. 2017 The Dynamic Equilibrium Shore Model for the Reconstruction and Future Projection of Coastal Morphodynamics. In J. Harff, K. Furmańczyk, H. von Storch (eds.), Coastline Changes of the Baltic Sea from South to East (p. 87–106). Cham: Springer.
 5. Dobracki, R., Zachowicz, J. 1998 1:10 000 Geodynamical Map of the Polish coastal zone -results, utilisation and further plans, Quater. Studies in Poland, Special Issue, 8589.
 6. Goudie, A. S. 1995 The Changing Earth: Rates of Geomorphological Processes. Oxford: Blackwell.
 7. Jurkiewicz, J. L. 2007 Trzęsacz (Hoff). Gdynia: Region.
 8. Krajewski, P., Chmiel, M. and Adamczyk, M. 2016 The case of Nowe Warpno – new dimension of underwater research in the Szczecin Lagoon. Folia Praehistorica Posnanensis, 20, 235–256.
 9. Łabuz, T. 2013 Raport. Sposoby ochrony brzegów morskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze polskiego wybrzeża Bałtyku. Pobrano z: http://www.wwfpl.panda.org/fakty_ciekawostki/biblioteka/?12080/Raport-Sposoby-ochrony-brzegow-morskich-i-ich-wplyw-na-srodowisko
 10. Machajewski, H. 2013 Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern. Warszawa – Szczecin– Gdańsk: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica.
 11. Migoń, P. 2006 Geomorfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Musielak, S., Furmańczyk, K. and Bugajczyk, N. 2017 Factors and Processes Forming the Polish Southern Baltic Sea Coast on Various Temporal and Spatial Scales. In J. Harff, K. Furmańczyk, H. von Storch (eds.), Coastline Changes of the Baltic Sea from South to East (p. 69–106). Cham: Springer.
 13. Schumann, H. 1900 Baumsarg-Grab mit Zwerg-Skelett von Bodenhagen bei Colberg (Pommern). Nachrichten über deutsche Alterhumsfunde, 10, 1–9.
 14. Subotowicz, W. 1982 Litodynamika brzegów klifowych wybrzeża Polski. Wrocław: Ossolineum.
 15. Szczygieł, I. 2009 Charakterystyka geograficzna i gospodarcza. In I. Szczygieł (ed.), Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000. Arkusz Ustronie Morskie (44, p. 3–6). Warszawa: PIG and MŚ.
 16. Wierucka, M., Cześnin, M. 2004 Trzęsacz – historia jednego kościoła. Szczecin: Ottonianum.
 17. Wołągiewicz, R. 1980 Pochówek w kłodzie dębowej z II w n.e. Materiały Zachodniopomorskie, 26, 39–56.
 18. Wołągiewicz, R. 1993 Ceramika kultury wielbarskiej miedzy Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
 19. Zawadzka-Kahlau, E. 1999 Tendencje rozwojowe polskich brzegów Bałtyku południowego. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 20. Ustawa z 28.03.2003 roku: Dz. U. z 2003 r. Nr 67, poz. 621.