Program „nowej” estetyki wobec oczekiwań archeologów

Main Article Content

Danuta Minta-Tworzowska

Abstrakt

The article is devoted to considerations regarding the idea of „new aesthetics” and its importance for archeology, especially prehistoric archeology. The current scientific reality as exceeding current paradigms and expanding research fields is diagnosed. This process also applies to the borders of art, which until recently seemed to be established, fixed and guaranteeing its clear separation from other spheres of life. The article shows aesthetics as noting this process and subject to change. This complicated current situation has created the idea of „new aesthetics”, entering new areas that previously did not belong to art or aesthetics. Similarly, the methods of analyzing these phenomena do not have a predetermined status. This gives new opportunities, especially when you notice the manifestations of universal aesthetics. They also relate to prehistoric archeology, giving it the opportunity to participate in the discourse proposed by „new aesthetics.”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Minta-Tworzowska, D. (2019). Program „nowej” estetyki wobec oczekiwań archeologów. Folia Praehistorica Posnaniensia, 24, 149-163. https://doi.org/10.14746/fpp.2019.24.09
Dział
STUDIA – DYSKUSJE
Biogram autora

Danuta Minta-Tworzowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Danuta Minta-Tworzowska Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań danminta@amu.edu.pl

Referencje

 1. Baumgarten, A. 1970 [1750] Aestetica, Frankfurt nad Odrą. Reprint: Hildesheim: Olms.
 2. Doda-Wyszyńska, A.2012 Inwazja ikonoklastów. Filozofia przedstawienia Jacques’a Rancière’a. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 3. Feyerabend, P. 1979 Jak być dobrym empirystą. Warszawa: PWN.
 4. Foucault, M. 1986 Der Gebrauch der Luste. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 5. Hegel, G. W. F 1964–1967 Wykłady z estetyki. Trans. J. Grabowski, A. Landman. Warszawa: PWN.
 6. Hodder, I. 2016 Studies in human-thing entanglement. Published on-line at: academia.edu, researchgate, and ian-hodder.com
 7. Kant, I. 2001 Krytyka czystego rozumu. Trans. R. Ingarden. Warszawa: Antyk.
 8. Kant, I. 2004 Krytyka władzy sądzenia. Trans. J. Gałecki. Warszawa: Antyk.
 9. Kostyrko, T. 1999 W kwestii estetyzacji i anestetyzacji oraz praktyki współczesnej kultury artystycznej. In K. Zamiara, M. Golka (eds), Sztuka i estetyzacja (p. 53–64). Poznań: Humaniora.
 10. Latour, B. 1996 On actor-network theory. A few clarifications plus more than a few complications. Soziale Welt, 47, 369–381.
 11. Marquardt, O. 2007 Aesthetica und Anaesthetica. Rozważania filozoficzne. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 12. Minta-Tworzowska, D. 2018 Elementy „nowej” estetyki a współczesna archeologia. In D. Minta-Tworzowska (ed.),
 13. Estetyka w archeologii. Obrazowanie w pradziejach i w starożytności. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk – Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
 14. Nietzsche, F. 1997 Z genealogii moralności. Trans. G. Sowiński. Kraków: Znak.
 15. Popper, K. 1977 Logika odkrycia naukowego. Trans. U. Niklas. Warszawa: Aletheia.
 16. Olsen, B. 2010 In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. Lanham, MD: AltaMira Press.
 17. Olsen, B. Shanks, M., Webmoor, T., Witmore, Ch. 2012 Archaeology The Discipline of Things. Berkeley: University of California Press.
 18. Rancière, J. 2007a Estetyka jako polityka. Trans. P. Mościcki, J. Kutyła. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 19. Rancière, J 2007b Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka. Trans. M. Kropiwnicki, J. Sowa. Kraków: Korporacja Ha!art.
 20. Schiller, F. 1972 Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy. Trans. I. Krońska, J. Prokopiuk. Warszawa: Czytelnik.
 21. Watson, J. D. 2001 A Passion for DNA: Genes, Genomem and Society. Oxford: Oxford University Press.
 22. Welsch, W. 1997 Estetyka i anestetyka. Trans. M. Łukaszewicz. In R. Nycz (ed.), Postmodernizm. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 23. Welsch, W. 1998 Estetyka poza estetyką. O znaczeniu estetyki w czasach współczesnych i o nowej formie dyscypliny. Trans. K. Zamiara. In A. Seidler-Janiszewska (ed.), Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha (p. 81–103). Poznań: Humaniora.
 24. Welsch, W. 1999 Procesy estetyzacji. Zjawiska, rozróżnienia, perspektywy. In K. Zamiara, M. Golka (eds), Sztuka i estetyzacja (p. 11–52). Poznań: Humaniora.
 25. Wittgenstein, L. 1972 Philosophische Untersuchungen: Dociekania filozoficzne. Trans. B. Wolniewicz. Warszawa: PWN.
 26. Zamiara, K. 1999 Epistemologiczny kontekst psychologii partycypacji kulturowej. In K. Zamiara, M. Golka (eds), Sztuka i estetyzacja. Studia teoretyczne (p. 137–150). Poznań: Humaniora.