Biografistyka jako archeologia ruin

Main Article Content

Izolda Kiec

Abstrakt

The article is devoted to biographical writing, which by the methodologies of the 20th century was thrown out of the field of humanities research. It returns in the new century with cultural anthropology, gender studies and – above all – memory studies. However, it raises a lot of questions, including doubts about the representation (author of the biography) and witnesses of events. The author of the article compares the work of a biographer with the work of an archaeologist who verifies the sources and reconstructs the whole on the basis of the background and contexts of time and place. In the biographer’s work, however, he notices one more element: research subjectivity, which in a world filled with nostalgia, we are not able to negate or eliminate.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kiec, I. (1). Biografistyka jako archeologia ruin. Folia Praehistorica Posnaniensia, 24, 67-75. https://doi.org/10.14746/fpp.2019.24.04
Dział
STUDIA – DYSKUSJE
Biogram autora

Izolda Kiec, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Izolda Kiec, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań, izolda.kiec@uap.edu.pl

Referencje

 1. Auden, W. H., 1988 Ręka farbiarza i inne eseje. Wybór M. Sprusiński, J. Zieliński. Warszawa: PIW.
 2. Augé, M., 2009 Formy zapomnienia. Rozdział: Życie jako opowieść. Przekł. A. Turczyn. Kraków: Universitas.
 3. Boym, S., 2014 Dyskomfort nostalgii. W: K. Kończal (red.), (Kon)teksty pamięci. Antologia. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 4. Commager, H. S., 1967 The Search for a Usable Past and Other Essays in Historiography. Nowy Jork: Alfred A. Knopf.
 5. Donato, E., 1986 Ruiny pamięci: fragmenty archeologiczne i artefakty tekstowe. Przekł. D. Gostyńska. Pamiętnik Literacki, 3, 319–339.
 6. Lowenthal, D., 1991 Przeszłość to obcy kraj. Przekł. I. Grudzińska-Gross, M. Tański. Res Publica Nova, 10(200), 142–151.
 7. Radstone, S., 2008 Memory Studies: For and Against. Memory Studies, 1, 31–39.
 8. Saryusz-Wolska, M., 2009 Wprowadzenie. W: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Kraków: Universitas.
 9. Welzer, H., 2009 Materiał, z którego zbudowane są biografie. Przekł. M. Saryusz-Wolska. W: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Kraków: Universitas.
 10. White, H., 1973 Metahistory. The Historical Imagination in the Nineteenth-Century Europe. Baltimore: John Hopkins University.
 11. Zaleski, M., 1996 Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 12. Zawadzki, A., 2009 Literatura a myśl słaba. Kraków: Universitas.
 13. Zimand, R., 1989 Rozmowa z... – dokument czy literatura. W: R. Zimand, Czas normalizacji. Szkice czwarte. Londyn: Aneks.