Artystyczna „archeologia” pamięci na przykładzie Nazistów i Prawdziwych nazistów Piotra Uklańskiego

Main Article Content

Izabela Kowalczyk

Abstrakt

Contemporary artists referring to history often ask questions about what and how is memorised. How tragic events from the recent past are reflected in our cultural archive of memory. Artists are interested in visual memory, which includes, among others, documentary photographs, pictures from history textbooks, historical feature films. However, there is not only historical knowledge but also the popular culture that shapes our ideas about the past. That is why in these imaginations the truth mixes with fiction, and the suggestive images known from movies overlap our knowledge. Thus, the artistic “archeology” takes place in the area of our broadly understood cultural memory. The above problem is discussed in the example of two works by Piotr Uklański: Nazis (1999) and Real Nazis (2017). I reflect on results from the comparison of these works – the first using fictional images of Nazis from feature films and the second one showing portraits of real Nazis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, I. (1). Artystyczna „archeologia” pamięci na przykładzie Nazistów i Prawdziwych nazistów Piotra Uklańskiego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 24, 125-136. https://doi.org/10.14746/fpp.2019.24.07
Dział
STUDIA – DYSKUSJE
Biogram autora

Izabela Kowalczyk, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

Izabela Kowalczyk, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29, 61–745 Poznań, Izabela.kowalczyk@uap.edu.pl

Referencje

 1. Assmann, A., 2009 Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej. Przekł. P. Przybyła. W: Magdalena Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Kraków: Universitas.
 2. Atrakcjonizm (twarzyzm), 2019 W: Słownik pojęć. Sieć równości. Portal o tolerancji i równym traktowaniu. Pobrano z: http://www.siecrownosci.gov.pl/slownik-pojec/art,11,atrakcjonizm-twarzyzm.html
 3. Baudrillard, J., 1997 Precesja symulakrów. Przekł. T. Komendant. W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 4. Bauman, Z., 2009 Nowoczesność i Zagłada. Przekł. F. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 5. Bernatowicz, P., 2006 III Rzesza w sztuce III RP. Arteon, 11(79), 22–25.
 6. Goldhagen, D., 1999 Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust. Przekł. Wiesław Horabik. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 7. Halbwachs, M., 1950 La mémoire collective. Paris: Presses Universitaires de France.
 8. Halbwachs, M., 2008 Społeczne ramy pamięci. Przekł. M. Król. Warszawa: PWN.
 9. Kleeblatt, N. L. (red.), 2002 Mirroring Evil: Nazi Imagery/Recent Art. New York: The Jewish Museum and Rutgers University Press.
 10. Kowalczyk, I., 2010 Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej. Warszawa: Academica.
 11. Krakowski, P., 1992 Sztuka III Rzeszy. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
 12. Le Goff, J., 2007 Historia i pamięć. Przekł. A. Gronowska, J. Stryjczyk. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Mazur, A., 2017–2018 Naziści, prawdziwi naziści. Szum, 19, 68–77.
 14. Mitchell, W. J. T., 2009 Zwrot piktorialny. Kultura Popularna, 1(23), 4–19.
 15. Mitchell, W. J. T., 2013 Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów. Przekł. Ł. Zaremba. Warszawa: NCK.
 16. Mulvey, L., 1992 Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne. Przekł. J. Mach. W: A. Helman (red.), Panorama współczesnej myśli filmowej. Kraków: Universitas.
 17. Nead, L., 1998 Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność. Przekł. Ewa Franus. Poznań: Rebis.
 18. Piotrowski, P., 2002 O „sztuce dziś”, a więc „tu i teraz”. W: M. Poprzęcka (red.), Sztuka dzisiaj, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki.
 19. Pomian, K., 2006 Historia. Nauka wobec pamięci. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 20. Rancière, J., 2007 Estetyka jako polityka, ze wstępem A. Żmijewskiego i posłowiem S. Žižka. Przekł. J. Kutyła i P. Mościcki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 21. Real Nazis. Fotosammlung des Künstlers Piotr Uklanski (Fotostrecke), 2017 Der Spiegel Online. Pobrano z: 23 czerwca http://www.spiegel.de/fotostrecke/real-nazis-fotosammlung-des-kuenstlers-piotr-uklanski-fotostrecke-152632-4.html
 22. Susan, S., 1996 Fascynujący faszyzm. Przekł. A. Myszala, A. Antoszek, T. Kitliński. Magazyn Sztuki, 12, 123–136.
 23. Susan, S., 2004 Patrząc na cierpienia innych. Gazeta Wyborcza. 5 czerwca
 24. Bryson, N., Holly, M. A., Moxey, K. (red.), 1994 Visual Culture. Images and Representations. London: Wesleyan University Press.
 25. Zeidler-Janiszewska, A., 2006 O tzw. zwrocie ikonicznym we współczesnej humanistyce. Kilka uwag wstępnych. Zeszyty Naukowo-Artystyczne ASP w Poznaniu, 4, 150–159.