Czy archeologia potrzebuje sztuki? Jak teoretyczne spojrzenie otwiera nowe możliwości współpracy. Sztuka jako użytkowanie

Main Article Content

Justyna Ryczek

Abstrakt

In the following paper, a question was asked if archaeology needs art, precisely – in what way is this art needed? The author determines the value of the artistic act since we want to participate in this experiencing and even co-create this experience. Another issue is what we have from the contact with the art. The art is treated as continuously changing which imposes the transformations in the definition. The answer points out the proper understanding of the art functions, which is as using. It is significant when indicating various connections and transfers between art and other academic disciplines. It helps to notice mutual connections and relations, also with archaeology.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ryczek, J. (2019). Czy archeologia potrzebuje sztuki? Jak teoretyczne spojrzenie otwiera nowe możliwości współpracy. Sztuka jako użytkowanie. Folia Praehistorica Posnaniensia, 24, 235-247. https://doi.org/10.14746/fpp.2019.24.14
Dział
STUDIA – DYSKUSJE
Biogram autora

Justyna Ryczek, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Justyna Ryczek Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 29, 61-745 Poznań justyna.ryczek@uap.edu.pl

Referencje

 1. Adorno, T. W. 1994 Teoria estetyczna. Przekł. K. Krzemieniowa. Warszawa: PWN.
 2. Arystoteles 2001 Zachęta do filozofii. Przekł. K. Leśniak. W: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6. Warszawa: PWN.
 3. Benjamin, W. 1996 Twórca jako wytwórca. Przekł. J. Sikorski. W: W. Benjamin, Anioł historii. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 4. Bourriaud, N. 2012 Estetyka relacyjna. Przekł. Ł. Białkowski. Kraków: MOCAK.
 5. Bruguera, T. 2013 Museum of Arte Útil. Pobrano z: https://vanabbemuseum.nl/en/programme/programme/museum-of-arte-util/
 6. Danto, A. C. 2006 Świat sztuki. Przekł. L. Sosnowski. W: A. C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Dickie, G. 1974 Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis. Ithaca: Cornell University Press.
 8. Dziamski, G. 1996 Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 9. Dziemidok, B. 1992 Sztuka, wartości, emocje. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji dla Instytutu Kultury.
 10. Dziemidok, B. 2009 Główne kontrowersje estetyki współczesnej. Warszawa: PWN.
 11. Foster, H. 2010 Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku. Przekł. M. Borowski, M. Sugiera. Kraków: Universitas.
 12. Kant, I. 1986 Krytyka władzy sądzenia. Przekł. J. Gałecki. Warszawa: PWN.
 13. Mandelbaum, M. 1965 Family resemblances and generalization concerning the arts. The American Philosophical Quarterly, 2(3), 219–228.
 14. Ryczek, J. 2006 Piękno w kulturze ponowoczesnej. Kraków: Rabid.
 15. Tatarkiewicz, W. 1985 Historia estetyki, t. 1: Estetyka starożytna. Warszawa: Arkady.
 16. Weitz, M. 1956 The Role of Theory in Aesthetics. Journal of Aesthetics and Art Criticism, 15(1), 27–35.
 17. Welsch, W. 1997 Estetyka i anestetyka. Przekł. M. Łukasiewicz. W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 18. Wright, S. 2015 W stronę leksykonu użytkowania (Toward a Lexicon of Userhip). Przekł. Ł. Mojsak. Format P #9, 9–124.