Historia, archeologia i paleobotanika. O demaskowaniu dziejów w badawczo- artystycznej praktyce Sławy Harasymowicz, Thierry’iego Oussou oraz Michaela Wanga

Main Article Content

Krzysztof Siatka

Abstrakt

The practice of contemporary artists is sometimes similar to the methodology of the researcher of the past. The creators engaged in the discovery of history, generate images of memory using historically or biologically similar methods, among which archival research, archaeological excavations and botanical experiments are a full-fledged artistic method. The reason for the work of Sława Harasymowicz is the nearby history, in which the members of her family and herself participated. Thierry Oussou has recently become famous for the excavation mystic that triggered the diplomatic incident. In his artistic work, Michael Wang raises global themes: climate change and economics. Their projects level the artistic and research work with the process. They reject the dictates of the objectivity, and linearity of the story. The method chosen by them, the questions posed and comments made by commentators are included in the discourse of contemporary humanities, in which the human subject has been included in the system of dependencies between animals, plants, and machines.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Siatka, K. (2019). Historia, archeologia i paleobotanika. O demaskowaniu dziejów w badawczo- artystycznej praktyce Sławy Harasymowicz, Thierry’iego Oussou oraz Michaela Wanga. Folia Praehistorica Posnaniensia, 24, 249-261. https://doi.org/10.14746/fpp.2019.24.15
Dział
STUDIA – DYSKUSJE
Biogram autora

Krzysztof Siatka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Krzysztof Siatka Katedra Nauk o Sztuce, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Mazowiecka 43, 30-019 Kraków krzysztof.siatka@up.krakow.pl

Referencje

 1. Belting, H. 2000 Miejsce obrazów. Artium Quaestiones, 11, 323–338.
 2. Berning Sawa, D. 2018 Watch the throne: why artist Thierry Oussou faked an archaeological dig. The Guardian. Pobrano z: https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/jul/09/thierry-oussou-faked-archaeological-dig-african-art-colonial-looting
 3. Braidotti, R. 2018 Ku posthumanistyce. Przekł. Miłosz Markiewicz. Machina myśli. Pobrano z: http://machinamysli.org/2968-2/
 4. Braidotti, R. 2014 Po człowieku. Przekł. Joanna Bednarek, Agnieszka Kowalczyk. Warszawa: PWN.
 5. Dawkins, R. 1976 The Selfish Gene. Oxford: University Press.
 6. Dittel, K., Siatka, K. (kuratorzy) 2017 The Trouble with Value. Kraków: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.
 7. Domańska, E. 2006 Historie niekonwencjonalne. Refleksje o przeszłości w nowej humanistyce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 8. Gell, A. 1998 Art and Agency. An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press.
 9. Harasymowicz, S. (artystka) 2017 H.N.5 515. Birmingham: Centrala Space.
 10. Van der Haak, B., Jaque, A., Pestellini Laparelli, I., Varadinis, M. (kuratorzy) 2018 Manifesta 12 Palermo The European Nomadic Biennial. Palermo: Editoriale Domus.
 11. Kowalczyk, I. 2011 Podróż do przeszłości. Interpretacje w polskiej sztuce krytycznej. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 12. LaCapra, D. 2009 Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna. Kraków: Universitas.
 13. Ngcobo, G. (kuratorka) 2018 We don’t Need Another Hero. Berlin: Kunst-Werke Berlin e. V.
 14. Piotrowski, P. 2016 Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej. Poznań: Rebis.
 15. Readings, B. 1997 The University in Ruins. Harvard: University Press.