O pewnym „kazachskim” petroglifie i jego „podróży” w czasie i przestrzeni. Refleksja o społecznej adaptacji przeszłości

Main Article Content

Andrzej Rozwadowski

Abstrakt

Author of the paper discusses social implications of the choice of a prehistoric rock art. image as a graphic symbol of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the Adam Mickiewicz University. The essay is divided into two parts. The first one deals with implications which result from using a petroglyph as a rock art image. In this matter the paper stresses interpretative context of reading this petroglyph in terms of otherness, both on formal and epistemological levels. In the second part the author considers implications which result from choosing this particular petroglyph, which comes from Kazakhstan. Author demonstrates different social involvements of such a choice, which however well define a nature of cultural anthropology as an academic discipline, which, by definition, faces numerous epistemological and ethical dilemmas in its practice.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rozwadowski, A. (2014). O pewnym „kazachskim” petroglifie i jego „podróży” w czasie i przestrzeni. Refleksja o społecznej adaptacji przeszłości. Folia Praehistorica Posnaniensia, 19, 119-132. https://doi.org/10.14746/fpp.2014.19.05
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Anati E. 1994 World rock art: the primordial language, Capo di Ponte.
 2. Bernard A. 2004 Coat of arms and the body politic: Khoisan imagery and South African national identity, Ethnos 69 (1), s. 5–22.
 3. Blundell G., Chippindale C., Smith B. (red.) 2010 Seeing and knowing. Understanding rock art with and without ethnography, Walnut Creek.
 4. Buchowski M., Mamzer H., Rozwadowski A., Posern-Zieliński A. 2012 Antropologia a archeologia [w:] Przeszłość społeczna. Próby konceptualizacji, red. S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska, Poznań, s. 686–712.
 5. Burszta W. 1992 Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań.
 6. Chippindale C., Taçon P.S.C. (red.) 1998 The archaeology of rock-art, Cambridge.
 7. Hromnik C.A. 2001 !Ke e: ׀xarra ke – the Qena motto in the South African coat of arms, Quarterly Bulletin of the National Library of South Africa 56 (2), s. 65–72.
 8. Keyser J.D., Poetschat G., Taylor M.W. (red.) 2006 Talking with the past. The ethnography of rock art, Portland.
 9. Laruelle M. 2007 Religious revival, nationalism and the ‘invention of tradition’: political Tengrism in Central Asia and Tatarstan, Central Asian Survey 26 (2), s. 203–216.
 10. Lewis-Williams J.D. 1990 Documentation, analysis and interpretation: dilemmas in rock art research, South African Archaeological Bulletin 45, s. 126–136.
 11. Maksimowa A.G., Ermoljewa A.S., Marijaszew A.N. 1985 Naskalnyje izobrażenija urocziszcza Tamgały, Ałma-Ata.
 12. Marat E. 2008 National ideology and state-building in Kyrgyzstan and Tajikistan (Seria “Silk Road Paper” January 2008), Washington D.C.
 13. McDonald J.J., Veth P.M. (red.) 2012 A Companion to Rock Art, Oxford.
 14. Miedojew A. 1979 Grawjury na skałach, Ałma-Ata.
 15. Polosmak N.W. 2001 Wsadniki Ukoka, Nowosibirsk.
 16. Puzanowa I. 2008 Współczesna sztuka Kazachstanu a świat nomadów 1991–2001 [w:] Sztuka Orientu, t. I: Studia nad sztuką Azji, red. J. Malinowski, J. Wasilewska, Toruń, s. 167–225.
 17. Rogożinskij A. 2001 Izobrazitelnyj rjad petroglifow epochi bronzy swjatiliszcza Tamgały, [w:] Istoria i archeologia Semireczja, red. A.N. Marjaszew, U.A. Motow, Ałmaty, s. 7–43.
 18. Rozwadowski A. 2001 Sun gods or shamans? Interpreting the ‘solar-headed’ petroglyphs of Central Asia [w:] The archaeology of shamanism, red. N. Price, London, s. 65–86.
 19. Rozwadowski A. 2003 Indoirańczycy – sztuka i mitologia. Petroglify Azji Środkowej, Poznań.
 20. Rozwadowski A. 2009 Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej, Poznań.
 21. Shnirelman V. 2010 A symbolic past: the struggle for ancestors in Central Asia, Russian Politics and Law 48 (5), s. 48–64.
 22. Shukuralieva N. 2011 Narodowe w formie, autorytarne w treści. Budowanie państwa w Azji Centralnej, Sprawy Narodowościowe (Seria Nowa) 39, s. 71–81.
 23. Szulakiewicz M. 2004 Filozofia jako hermeneutyka, Toruń.
 24. Smith B., Lewis-Williams J.D., Blundell G., Chippindale C. 2000 Archaeology and symbolism in the new South African coat of arms, Antiquity 74, s. 467–468.
 25. Vastokas J.M., Vastokas R.K. 1973 Sacred art of the Algonkians: a study of the Peterborough Petroglyphs, Peterborough.
 26. Yespembetova A., Rickly J.M., Braverman L.C. 2008 Tourism as a reconnection to the Neolithic past: the Tamgaly rock paintings of Kazakhstan [w:] Landscape, tourism and meaning, red. D.C. Knudsen, M.M. Metro-Roland, A.K. Soper, C.E. Greer, Bloomington, s. 121–129.
 27. Vervoort P. 2001 Re-present-ing rock art, The American Review of Canadian Studies 31 (1/2), s. 209–223.
 28. Whitley D.S. (red.) 2001 Handbook of rock art research, Walnut Creek.
 29. Whitley D.S. 2005 Introduction to rock art research, Walnut Creek.