Interpretując przeszłość – próby poznańskiej archeologii eksperymentalnej epoki kamienia w Biskupinie

Main Article Content

Natalia Gryzińska-Sawicka
Łukasz Sawicki

Abstrakt

The paper presents the results of an experimental study carried out in the Biskupin Archaeological Museum by several archaeology students of the Institute of Prehistory at Adam Mickiewicz University in Poznań. The project was managed by Katarzyna Pyżewicz PhD. The study, undertaken between 2008 and 2010, included making frames of huts, covering them with cane, as well as creating and using the replicas of the Stone Age tools. The purpose of all experiments was to attempt to answer the questions: how Mesolithic dwellings could have looked like, whether it seems reasonable to try to create “reconstructions” of them, what techniques and types of tools were used to build them, and how effective they really were. The purpose of the study was also to review established theories concerning the Mesolithic dwellings from the Polish Lowland and to draw attention to the cognitive valour of an experiment in archaeology.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gryzińska-Sawicka, N., & Sawicki, Łukasz. (2014). Interpretując przeszłość – próby poznańskiej archeologii eksperymentalnej epoki kamienia w Biskupinie. Folia Praehistorica Posnaniensia, 19, 253-266. https://doi.org/10.14746/fpp.2014.19.11
Dział
METODY

Referencje

 1. Bagniewski Z. 1977 Mezolityczne obiekty mieszkalne i gospodarcze z Polski południowo-zachodniej, Archeologia Polski 22/1, s. 35–70.
 2. Bagniewski Z. 1979 Obozowisko mezolityczne Siedlnica 6, woj. Leszno, Sprawozdania Archeologiczne 31, s. 9–27.
 3. Bagniewski Z.1990 Obozowisko mezolityczne z doliny Baryczy. Pobiel 10, woj. leszczyńskie, Studia Archeologiczne 19.
 4. Bang-Andersen S. 2003 Encircling the living space of early postglacial reindeer hunters in the interior of southern Norway [w:] Mesolithic on the Move: papers presented at the sixth international conference on the Mesolithic in Europe, Stockholm 2000, red. L. Larsson et. al., s. 193–204.
 5. Casati C., Sørensen L. 2009 Ålyst: a settlement complex with hut structures from Early Mesolithic on Bornholm, Denmark [w:] Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005, s. 436–442.
 6. Coles J. 1977 Archeologia doświadczalna, Warszawa.
 7. Domańska L. 1992 Udział komponentu maglemoskiego w rozwoju kulturowym późnomezolitycznych społeczeństw Pomorza w świetle badań na stanowisku Jastrzębia Góra 4, woj. Gdańsk, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 16, s. 61–69.
 8. Dzięgielewski K. 2007 Możliwości identyfikacji i datowania śladów wykrotów na stanowiskach archeologicznych (na przykładzie stan. 17 w Podłężu), Sprawozdania Archeologiczne 59, s. 393–415.
 9. Galiński T. 1986 Badania wykopaliskowe na stanowisku mezolitycznym w Tanowie w 1986 r., Materiały Zachodniopomorskie 32, s. 71–83.
 10. Gramsch B. 1987 Ausgrabungen auf dem mesolithischen Moorfundplatz bei Friesack, Bezirk Potsdam, Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 21, s. 75–100.
 11. Jensen H.J. 1994 Flint tools and plant working. Hidden traces of Stone Age technology, Aarhus.
 12. Kabaciński J., David E., Makowiecki D., Schild R., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M. 2008 Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim, Archeologia Polski 53/2, s. 245–290.
 13. Kobusiewicz M. 1999 Ludy łowiecko-zbierackie północno-zachodniej Polski, Poznań.
 14. Langhor R. 1993 Types of tree windthrow, their impact on the environment and their importance for the understanding of archaeological excavation data, Helinium 33/1, s. 36–49.
 15. Larsson L., Sjöström A. 2010 Mesolithic research in the bog Rönneholms mosse, southern Sweden, Mesolithic Miscellany 21/1, s. 2–9.
 16. Malinowski T. 1990 Eksperymenty archeologiczne w Polsce, Archeologia Polski 35/2, s. 215–239.
 17. Manker E. 1934 Die konische Gabelstangenkote in Vittangi Waldlappendorf, Zeitschrift für Ethnologie 65.
 18. Newell R.R. 1980 Mesolithic Dwelling Structures: Fact and Fantasy, Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Fühgeschichte Potsdam 14/15, s. 235–284.
 19. Pyżewicz K., Rozbiegalski P. 2012 Teoretyczne aspekty wykorzystania eksperymentu w archeologii na przykładzie badań funkcjonalnych materiałów krzemiennych [w:] Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna, red. J. Gancarski, Krosno, s. 529–543.
 20. Reynolds P.J. 1999 The nature of experiment in archaeology [w:] Experiment and Design. Archaeological Studies in Honour of John Coles, s. 156–162.
 21. Ruta S. 1997 A Late Mesolithic Campsite from Jastrzębia Góra, Site 4 [w:] The Built Environment of Coast Areas during the Stone Age. The Baltic Sea-Coast Landscape Seminar Session 1, red. D. Król, Gdańsk, s. 34–49.
 22. Sawicki Ł. 2012 Problem tak zwanych mezolitycznych obiektów mieszkalnych z terenów nadbałtyckich w świetle badań doświadczalnych, [maszynopis pracy magisterskiej], Archiwum UAM Poznań.
 23. Schuldt E. 1961 Hohen Viecheln. Ein mittelsteinzeitlicher Wohnplatz in Mecklenburg, Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte 10.
 24. Sjöström A. 2004 Rönneholm 6–10, 12, 14 och 15. Arkeologisk undersökning av ett mesolitiskt boplatskomplex i Rönneholms mosse [w:] Rapporter från institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet 1.
 25. Stathers R.J., Rollerson T.P., Mitchell S.J. 1994 Windthrow Handbook for British Columbia Forests, Research Program Working Paper 9401.