Wieś i gwara w dobie rekonfiguracji kultury (na przykładzie Podhala)

Main Article Content

Anna Mlekodaj

Abstrakt

Artykuł jest próbą oceny zjawisk dotyczących warunków funkcjonowania gwary w perspektywie historycznej oraz współczesnej. Za punkt wyjścia do rozważań przyjęto teorię Maryli Hopfinger. Zakłada ona, iż rozwój technologii najpierw analogowych, a obecnie cyfrowych i związana z tym zmiana modelu komunikacji społecznej przyczyniły się do zainicjowanej w XX wieku drugiej w historii ludzkości, totalnej rekonfiguracji kultury. Pierwsza dokonała się w czasach, kiedy słowo mówione zostało pozbawione wcześniejszej rangi przez pismo. Także wieś ze swoją mową w jakimś stopniu poddała się obu rekonfiguracjom. Pierwsza z nich znacznie wolniej zmieniała jej oblicze, druga zaś, która dokonuje się na naszych oczach, zdaje się mocniej wpływać na język i kulturę współczesnej wsi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mlekodaj, A. (2019). Wieś i gwara w dobie rekonfiguracji kultury (na przykładzie Podhala). Gwary Dziś, 8, 17-22. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20181
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. Braudel F. P. (1991), Historia i trwanie, tł. B. Geremek, Warszawa.
 2. Castells M. (2003), Galaktyka Internetu, Tl. T. Hornowski, Poznań.
 3. Castells M. (2010), Społeczeństwo sieci, tł. J. Stawiński, S. Szymański i in., Warszawa.
 4. Dąbrowska M. (1936), Pamiętniki chłopów, Warszawa.
 5. Eisenstein E. L. (2004), Rewolucja Gutenberga, tł. H. Hollender, Warszawa.
 6. Goody J. (2006), Logika pisma a organizacja społeczeństwa, tł. G. Godlewski, Warszawa.
 7. Havelock E. A. (2006), Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności piśmienności kultury Zachodu, tł. P. Majewski, Warszawa.
 8. Hopfinger M. (2010), Literatura i media. po 1989 roku, Warszawa.
 9. Hopfinger M. (20102), Rekonfiguracja komunikacji społecznej, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa.
 10. Kaczmarczyk M., Rott D. (red.), Problemy konwergencja mediów, Sosnowiec-Praga 2013.
 11. Marecki P. (red.), Liternet. Literatur i Internet, Kraków 2002.
 12. Marecki P. (red.), Internet.pl, Kraków 2003.
 13. McLuhan M. (1975), Galaktyka Gutenberga, [w:] Wybór pism, tł. K. Jakubowicz, Warszawa.
 14. Nowak A, Kreutz K. (2006), Internet z perspektywy nauk społecznych, [w:] Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa.
 15. Ong W. J. (1992), Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tł. J. Japola, Lublin.
 16. Orkan W. (1970), Inteligencja z ludu, [w:] tegoż, Listy ze wsi i inne pisma społeczne, Kraków.
 17. Strykowski W. (red.), Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej, Poznań 2006.