Діалектний текст як свідчення динаміки лексичного складу говірок

Main Article Content

Ганна Мартинова

Abstrakt

У статті обґрунтовано важливість діалектних текстів як джерела для вивчення динаміки словникового складу говірок, оскільки вони містять не тільки лексику кількох поколінь діалектоносіїв від початку XX ст. до початку ХXI ст., але й евристично цінні коментарі щодо відображення самого процесу архаїзації назв. Проаналізовано, що обсяг знань про предмети побуту у свідомості кількох поколінь діалектоносіїв редукується поступово, у текстах засвідчено процеси, що забезпечують передавання нащадкам необхідної етнокультурної інформації.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Мартинова, Г. (2019). Діалектний текст як свідчення динаміки лексичного складу говірок. Gwary Dziś, 9, 49-57. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20215
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Вовк Х.К. (1995), Студії української етнографії та антропології, Київ.
 2. Войтович В. (2002), Українська міфологія, Київ.
 3. Волошинова М. (2015), Динаміка традиційної предметної лексики в українських східнослобожанських говірках, [в:] Діалектологічні студії. 10: Традиції і новаторство, ред. П. Гриценко, Н. Хобзей, Львів, с. 348–357.
 4. ГЗП, Говірки Західної Полтавщини: збірник діалектних текстів, упор. Г.І. Мартинова, Черкаси 2012.
 5. ГПК, Говірки Південної Київщини: збірник діалектних текстів, упор. Г.І. Мартинова, З. М. Денисенко, Т. В. Щербина, Черкаси 2008.
 6. ГЧ, Говірки Черкащини: збірник діалектних текстів, упор. Г.І. Мартинова, Т.В. Щербина, А.А. Таран, Черкаси 2013.
 7. Глуховцева К.Д. (2005), Динаміка українських східнослобожанських говірок, Луганськ.
 8. Гриценко П.Ю. (2014), Про один тип джерел сучасних діалектологічних студій, [в:] Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст, Київ, с. 145–154.
 9. ЕСУМ, Етимологічний словник української мови, за ред. О.С. Мельничука, т. 1–6, Київ 1983– 2012.
 10. Жайворонок В.В. (2006), Знаки української етнокультури: Словник-довідник, Київ.
 11. Колесников А.О. (2015), Діалектні тексти як джерело інформації про генезу і динаміку українських південнобессарабських говірок, [в:] Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій, Київ, с. 200–217.
 12. Курцова В.М. (2015), Дыялектныя тэксты як крыніца па вывучэнні стану і дынамікі развіцця моўных з’яў у гаворках цэнтральнай дыялектнай зоны беларускай мовы, [в:] Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій, Київ, с. 241–258.
 13. Мартинова Г.І. (2011), Статичне й динамічне в лексиці середньонаддніпрянського діалекту, [в:] Філологічний вісник Уманського держ. пед. ун-ту, Вип. 1., Умань, с. 145–154.
 14. Мартинова Г.І. (2016), Архаїзми та інновації в діалектних словниках як відображення динаміки говірки, „Gwary Dziś”, vol. 8, s. 57–66.
 15. Тищенко Т. (2008), Динаміка номінацій родильного обряду в говірках Східного Поділля, [в:] Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі, Київ, с. 188–190.
 16. Хобзей Н. (2015), Мовний світ гуцулів у форматі словника: Іван Вагилевич, [в:] Діалектологічні студії, 10: Традиції і новаторство, Львів, с. 51–61.
 17. Шарапа М.В. (2011), Вербальні та невербальні компоненти у весняно-літніх календарних обрядах Середнього Полісся, Київ.
 18. Ястремська Т.О. (2015), Динаміка діалектних явищ у тексті, [в:] Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій, Київ, с. 480–492.
 19. Kobus J. (2015), Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie wiekow XX i XXI, Poznań.
 20. Sierociuk J. (2014), Historyczny kontekst gwar wielkopolskich, [в:] Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст, Київ, с. 433–437.
 21. Sierociuk J. (2016), Dynamika przeobrażeń języka mieszkańców wsi i możliwości jej badania, „Gwary Dziś”, vol. 8, s. 67–78.