З досвіду опису і картографування українських новожитніх говірок полілінгвального ареалу межиріччя Дністра і Дунаю

Main Article Content

Андрій Олександрович Колесников

Abstrakt

Автор аналізує та узагальнює дослідницькі процедури, результати їх застосування для опису і картографування особливого латерального ареалу побутування української мови, в якому вона в неоднакових у просторовому і часовому вимірах соціолінгвальних умовах функціонує у вигляді новожитніх говірок. Вивчення таких полілінгвальних і полідіалектних ареалів спонукає науковців до пошуку шляхів удосконалення методології діалектологічних досліджень і призводить до відкриття нових мовних фактів.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Колесников, А. О. (2020). З досвіду опису і картографування українських новожитніх говірок полілінгвального ареалу межиріччя Дністра і Дунаю. Gwary Dziś, 12, 155-161. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.11
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. АУМ, Атлас української мови [Atlas ukrainskoi movy], Київ 1984, 1988, 2001.
 2. Баранникова Л.И. [Barannikova L.I] (1975), Говоры территорий позднего заселения и проблема их классификации [Govory territorij pozdnego zaselenija i problema ich klassifikaciji], «Вопросы языкознания», № 2, с. 22–31.
 3. ГДМДД, Генеза і динаміка діалектів межиріччя Дністра і Дунаю [Heneza i dynamika dialektiv mezhirichchia Dnistra i Dunaiu], упор. А.О. Колесников, М.С. Делюсто, П.Д. Кісеолар [upor. A.O.Kolesnikov, M.S. Deliusto, P.D. Kiseolar], Ізмаїл 2017.
 4. Гриценко П.Е. [Hryntsenko P.Yu.] (1980), Генезис и семантическая структура сельскохозяйственной лексики украинских западностепных говоров [Henezis i semantycheskaia struktura selskokhaziaiskoi leksyky ukrainskykh zapadnostepenykh hovorov], Киев.
 5. Гриценко П.Ю. [Hrytsenko P.Yu.] (2006), Межиріччя Дністра і Дунаю у світлі лінгвістичної географії (стан і пріоритети) [Mezhirichchia Dnistra i Dunaiu u svitli linhvistichnoi heohrafii (stan i priorytety], «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету», вип. 21, с. 3–16.
 6. Гриценко П.Ю. [Hrytsenko P.Yu.] (2007), Говірка [Hovirka], [в:] Українська мова. Енциклопедія [Ukrainska mova. Entsyklopediia], Київ, с. 105.
 7. Гриценко П.Е. [Hrytsenko P.Ye.] (2013), Грамматический портрет диалекта [Hrammaticheskii portret dialekta], “Исследования по славянской диалектологии”, вып. 16. с. 9–36.
 8. Делюсто М. [Deliusto M.] (2016), Українська наддунайська говірка: збірник діалектних текстів [Ukrainska naddunajska hovirka: zbirnyk dialektnykh tekstiv], Ізмаїл.
 9. Дроздовський В.П. [Drozdovskij V.P.] (1962), Українські говірки Бессарабського Примор’я (на матеріалі обстеження Саратського, Татарбунарського та Білгород-Дністровського районів Одеської області) [Ukrainski hovirky Bessarabskoho Prymoria (na materiali obstezhennia Sapatskoho, Tamarbynaskoho ta Bilhorod-Dnistrovskoho raioniv Odeskoi oblasti)], Одеса.
 10. Заворотна Т.П. [Zavorotna T.P.] (1967), Лексика українських наддунайських говірок [Leksyka ukrainskykh naddunaiskikh hovirok], Ужгород.
 11. Жирмунский В.М. [Zhirmunskii V.M.] (1976), Общее и германское языкознание [Obshchee i germanskoe jazykoznanie], Ленинград.
 12. Колесник В.О. [Kolesnyk V.O.] (2018), Говірка с. Городнє (Чійшія). Бесарабія. Словник [Hovirka s. Horodne (Chiishchiia). Besarabiia. Slovnyk], Одеса.
 13. Колесников А.О. [Kolesnykov A.O.] (2016), Атлас українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю [Atlas ukrainskykh hovirok mezhirichchia Dnistra i Dunaiu], Ізмаїл.
 14. Матвіяс І.Г. [Matviias I.H.] (1970), Картографування причорноморських українських говорів [Kartohrafuvannia prychopnomorsˊkykh ukrainsˊkykh hovoriv], [в:] Праці ХІІІ республіканської діалектологічної наради, Київ, с. 134–141.
 15. Мукан А.М. [Mukan A.M.] (1960), Українські наддунайські говірки. Фонетико-граматичні особливості [Ukrainski naddunajski hovirky. Fonetyko-hramatychni osoblyvosti], Глухів.
 16. Никонов В.А. [Nikonov V.A.] (1983), Оптимизация методов ареальной лингво-этнографии [Optimizacija metodov arealnoj lingvo-etnografii], [в:] Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и этнос), Ленинград, с. 18–24.
 17. Kiseolar P. (2018), Reflexii lingvistice ale românofonilor din Delta Dunării, [в:] Istorie și civilizaţie de-a lungul Dunării de Jos. Culegere de studii dedicate zilei internaționale a fluviului – 29 iunie, Brăila – Ismail – Cahul – Galați, с. 445–450.