З досвіду опису і картографування українських новожитніх говірок полілінгвального ареалу межиріччя Дністра і Дунаю
PDF

Słowa kluczowe

українська мова
новожитня говірка
ґенеза
динаміка
полілінгвальний ареал

Jak cytować

Колесников, А. О. . (2020). З досвіду опису і картографування українських новожитніх говірок полілінгвального ареалу межиріччя Дністра і Дунаю. Gwary Dziś, 12, 155–161. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.11

Abstrakt

Автор аналізує та узагальнює дослідницькі процедури, результати їх застосування для опису і картографування особливого латерального ареалу побутування української мови, в якому вона в неоднакових у просторовому і часовому вимірах соціолінгвальних умовах функціонує у вигляді новожитніх говірок. Вивчення таких полілінгвальних і полідіалектних ареалів спонукає науковців до пошуку шляхів удосконалення методології діалектологічних досліджень і призводить до відкриття нових мовних фактів.

https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.11
PDF

Bibliografia

АУМ, Атлас української мови [Atlas ukrainskoi movy], Київ 1984, 1988, 2001.

Баранникова Л.И. [Barannikova L.I] (1975), Говоры территорий позднего заселения и проблема их классификации [Govory territorij pozdnego zaselenija i problema ich klassifikaciji], «Вопросы языкознания», № 2, с. 22–31.

ГДМДД, Генеза і динаміка діалектів межиріччя Дністра і Дунаю [Heneza i dynamika dialektiv mezhirichchia Dnistra i Dunaiu], упор. А.О. Колесников, М.С. Делюсто, П.Д. Кісеолар [upor. A.O.Kolesnikov, M.S. Deliusto, P.D. Kiseolar], Ізмаїл 2017.

Гриценко П.Е. [Hryntsenko P.Yu.] (1980), Генезис и семантическая структура сельскохозяйственной лексики украинских западностепных говоров [Henezis i semantycheskaia struktura selskokhaziaiskoi leksyky ukrainskykh zapadnostepenykh hovorov], Киев.

Гриценко П.Ю. [Hrytsenko P.Yu.] (2006), Межиріччя Дністра і Дунаю у світлі лінгвістичної географії (стан і пріоритети) [Mezhirichchia Dnistra i Dunaiu u svitli linhvistichnoi heohrafii (stan i priorytety], «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету», вип. 21, с. 3–16.

Гриценко П.Ю. [Hrytsenko P.Yu.] (2007), Говірка [Hovirka], [в:] Українська мова. Енциклопедія [Ukrainska mova. Entsyklopediia], Київ, с. 105.

Гриценко П.Е. [Hrytsenko P.Ye.] (2013), Грамматический портрет диалекта [Hrammaticheskii portret dialekta], “Исследования по славянской диалектологии”, вып. 16. с. 9–36.

Делюсто М. [Deliusto M.] (2016), Українська наддунайська говірка: збірник діалектних текстів [Ukrainska naddunajska hovirka: zbirnyk dialektnykh tekstiv], Ізмаїл.

Дроздовський В.П. [Drozdovskij V.P.] (1962), Українські говірки Бессарабського Примор’я (на матеріалі обстеження Саратського, Татарбунарського та Білгород-Дністровського районів Одеської області) [Ukrainski hovirky Bessarabskoho Prymoria (na materiali obstezhennia Sapatskoho, Tamarbynaskoho ta Bilhorod-Dnistrovskoho raioniv Odeskoi oblasti)], Одеса.

Заворотна Т.П. [Zavorotna T.P.] (1967), Лексика українських наддунайських говірок [Leksyka ukrainskykh naddunaiskikh hovirok], Ужгород.

Жирмунский В.М. [Zhirmunskii V.M.] (1976), Общее и германское языкознание [Obshchee i germanskoe jazykoznanie], Ленинград.

Колесник В.О. [Kolesnyk V.O.] (2018), Говірка с. Городнє (Чійшія). Бесарабія. Словник [Hovirka s. Horodne (Chiishchiia). Besarabiia. Slovnyk], Одеса.

Колесников А.О. [Kolesnykov A.O.] (2016), Атлас українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю [Atlas ukrainskykh hovirok mezhirichchia Dnistra i Dunaiu], Ізмаїл.

Матвіяс І.Г. [Matviias I.H.] (1970), Картографування причорноморських українських говорів [Kartohrafuvannia prychopnomorsˊkykh ukrainsˊkykh hovoriv], [в:] Праці ХІІІ республіканської діалектологічної наради, Київ, с. 134–141.

Мукан А.М. [Mukan A.M.] (1960), Українські наддунайські говірки. Фонетико-граматичні особливості [Ukrainski naddunajski hovirky. Fonetyko-hramatychni osoblyvosti], Глухів.

Никонов В.А. [Nikonov V.A.] (1983), Оптимизация методов ареальной лингво-этнографии [Optimizacija metodov arealnoj lingvo-etnografii], [в:] Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и этнос), Ленинград, с. 18–24.

Kiseolar P. (2018), Reflexii lingvistice ale românofonilor din Delta Dunării, [в:] Istorie și civilizaţie de-a lungul Dunării de Jos. Culegere de studii dedicate zilei internaționale a fluviului – 29 iunie, Brăila – Ismail – Cahul – Galați, с. 445–450.