Kontakt

Humaniora. Czasopismo Internetowe, ul. Szamarzewskiego 89, budynek AB, pok. 1, 60-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Zbigniew Drozdowicz
prof. dr hab.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tel. 519 340 555

Wsparcie techniczne

Michał Staniszewski
Tel. 61 829 22 54