Kontakt
Humaniora. Czasopismo Internetowe,
ul. Szamarzewskiego 89,
budynek AB, pok. 1,
60-568 Poznań

Wydawca: Humaniora. Fundacja dla humanistyki, http://funhum.home.amu.edu.pl/

Główna osoba do kontaktu

Zbigniew Drozdowicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Telefon 519 340 555

Wsparcie techniczne

Michał Staniszewski
Telefon 61 829 22 54