„Humaniora. Czasopismo Internetowe” ukazuje się od 2013 r. Jest kwartalnikiem o charakterze międzynarodowym, w którym publikowane są teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ma charakter interdyscyplinarny.

INDEKSOWANE W:

ERIH PLUS, Index Copernicus Master List, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.  czasopismo ma 20 pkt. 

DOI: 10.14746/h
ISSN: 2353-3145
 
Creative Commons License PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
 

Tom 32 Nr 4 (2020)

Wyświetl wszystkie numery