Humaniora. Czasopismo Internetowe

Aktualny numer

Tom 42 Nr 2 (2023)
Opublikowany 2023 lipca 14

„Humaniora. Czasopismo Internetowe” ukazuje się od 2013 r. Jest kwartalnikiem, w którym publikowane są teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ma charakter interdyscyplinarny.

INDEKSOWANE W:

ERIH PLUS, Index Copernicus Master List, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 40 punktów

DOI: 10.14746/h e-ISSN: 2353-3145  
Creative Commons License PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe  

Ogłoszenia

„Teorie i praktyki oporu w warunkach konfliktu wojennego” – zaproszenie do numeru 4

Zapraszamy Autorki i Autorów do wspólnego namysłu dotyczącego form, strategii oraz taktyk oporu rozwijających się pod wpływem przeszłych i obecnych konfliktów wojennych. Zapraszamy do rozważenia problematyki protestu antywojennego w jego wielowymiarowości i zmienności kulturowej, społecznej, politycznej i historycznej.

Propozycje tekstów w języku polskim lub angielskim prosimy przesyłać do 6 listopada 2023 roku na adres dorotaje@amu.edu.pl lub jacek.zydorowicz@amu.edu.pl


Więcej…

2023 września 4
Wyświetl wszystkie wydania