Humaniora. Czasopismo Internetowe

Aktualny numer

Tom 41 Nr 1 (2023)
Opublikowany 2023 marca 31

„Humaniora. Czasopismo Internetowe” ukazuje się od 2013 r. Jest kwartalnikiem, w którym publikowane są teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ma charakter interdyscyplinarny.

INDEKSOWANE W:

ERIH PLUS, Index Copernicus Master List, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40 punktów

DOI: 10.14746/h e-ISSN: 2353-3145  
Creative Commons License PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe  

Ogłoszenia

Wkrótce ukaże się nowy zeszyt czasopisma „Humaniora. Czasopismo Internetowe”

Nr 1 (41)/2023


Więcej…

2023 stycznia 4
Wyświetl wszystkie wydania