Humaniora. Czasopismo Internetowe

Aktualny numer

Tom 44 Nr 4 (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 19

„Humaniora. Czasopismo Internetowe” ukazuje się od 2013 r. Jest kwartalnikiem, w którym publikowane są teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ma charakter interdyscyplinarny.

 

 

POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA
AKTUALNY NUMER
ARCHIWUM

INDEKSOWANE W:
ERIH PLUS, Index Copernicus Master List, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2024): 40

DOI: 10.14746/h
e-ISSN: 2353-3145

 Creative Commons License PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

Ogłoszenia

Zapowiedź następnego numeru – 1(45) 2024


Więcej…

2024 marca 27
Wyświetl wszystkie wydania