„Humaniora. Czasopismo Internetowe” ukazuje się od 2013 r. Jest kwartalnikiem, w którym publikowane są teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ma charakter interdyscyplinarny.

Czasopismo dostępne jest na stronie http://humaniora.amu.edu.pl/

INDEKSOWANE W:

ERIH PLUS, Index Copernicus Master List, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Ministerstwo Edukacji i Nauki (2021): 40 punktów

e-ISSN: 2353-3145
 
Creative Commons License PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
 

Tom 38 Nr 2 (2022)

Wyświetl wszystkie numery