Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, UAM, Wydział Antropologii  i Kulturoznawstwa, drozd@amu.edu.pl

Sekretarz naukowy:

prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer, sztajers@amu.edu.pl

Członkowie zespołu redakcyjnego:

prof. UAM dr hab. dr Remigiusz Ciesielski, remigiusz.ciesielski@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. dr Rafał Koschany, koschany@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. dr Jacek Zydorowicz, jacek.zydorowicz@amu.edu.pl

dr Juliusz Iwanicki, iwanicki@amu.edu.pl

Opracowanie redakcyjne i skład:

Michał Staniszewski, UAM, michal.staniszewski@amu.edu.pl

 

Rada naukowa:

prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (przewodniczący), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, drozd@amu.edu.pl

prof. Uwe Backes, Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung w Dreźnie

prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny, brzech@amu.edu.pl

prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, brzezuam@amu.edu.pl

prof. dr hab. Grzegorz Dziamski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, dziamski@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, artur.jocz@amu.edu.pl

prof. Antoniss Liakos, University of Athens

prof. Chris Lorenz, Free University of Amsterdam

prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, zbymel@amu.edu.pl

prof. Zenonas Norkus, Uniwersytet Wileński

prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, jsojka@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, murbansk@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, sztajers@amu.edu.pl