Wkrótce ukaże się nowy zeszyt czasopisma „Humaniora. Czasopismo Internetowe”

Lista artykułów:

Marek Szulakiewicz
Demokracja i religia w trosce o wartości

Józef Baniak
Wyobrażenia i wiara w Boga dorosłych katolików w Polsce w drugiej połowie XX wieku i obu dekadach XXI wieku. Na podstawie wyników badań socjologicznych

Robert Warchał
Contributions to the aesthetics of St. Augustine

Michał Stachurski
The problem of the lack of clear criticism within contemporary personalism – selected clues and an outline of the problem

Karolina I. Kaleta
Zastosowanie teorii performansu Diany Taylor w badaniach nad kultem Świętej Śmierci w Meksyku

Recenzje:

MacieJ Krzywosz
[J.A. Kapaló, T. Vagramenko (eds.), Hidden Galleries: Material Religion in the Secret Police Archives in Central and Eastern Europe]