Zapowiedź następnego numeru – 1(45) 2024

„Humaniora. Czasopismo Internetowe" 1(45)/2024

Wstęp 

Artykuły

Agnieszka Piejka, Edukacja dla pokoju: odpowiedź na wojnę czy integralny obszar kształcenia człowieka?

Joanna Kiersztejn, Czy przyszedłem dać pokój ziemi? Nowotestamentalna refleksja o pokoju

Marek Jedliński, Nadzieja na wojnę zwyciężającą pokój. Myśl rosyjska w latach 1914–1918

Tomasz Żaglewski, Koniec zabijania w imię pokoju? Rewizja modelu fikcyjnego mściciela w komiksie oraz serialu „Peacemaker”

Maria Strzelecka, Zuzanna Kwiatkowska, Sieciowy aktywizm: oddolne działania w odpowiedzi na konsekwencje dynamicznego rozprzestrzeniania się informacji oraz medialności kryzysów światowych. Analiza kontekstów tworzenia interaktywnego archiwum dotyczącego fortyfikacji Unii Europejskiej 

Forum dyskusyjne

Marcin Lisiecki, Demonologia i magia ludowa w folklorze mieszkańców Nasielska