AAAprawda. Telemetria prawdy
PDF

Słowa kluczowe

truth
illusion
semiosphere
Internet

Jak cytować

Michaluk, T. . (2019). AAAprawda. Telemetria prawdy. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 26(2), 27–36. https://doi.org/10.14746/h.2019.2.3

Abstrakt

Developed societies are not interested in the truth. The demand for truth has disappeared while its causal role has been marginalized and limited to the authentication of identity in banking systems and social media. Exactly a century earlier, due to due to fallibilism or falsificationism, science rejected the Cartesian conception of Absolute truth, while retaining its objectivity although not the stability of its findings. Today, we intersecting worlds, but not identical in values. The reason for this is not the inability to work out a common research method but an axiological redefinition, which often comes down to the question: truth and so what?

https://doi.org/10.14746/h.2019.2.3
PDF

Bibliografia

Amsterdamski S., Tertium non datur?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Arystoteles, Metafizyka, PWN, Warszawa 1983.

Dąbska I., Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej. Studia i teksty, Polskie Towarzystwo Semiotyczne / Ossolineum, Wrocław 1984.

Grobler A., Metodologia nauk, Aureus/Znak, Kraków 2006.

Kartezjusz (René Descartes), Medytacje o filozofii pierwszej, Zielona Sowa, Kraków 2005.

Khun T. S., Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011.

Michaluk T., Czy prawda jest reprezentacją w cyfrowej semiosferze (Internecie)? Podstawy metodologiczne w badaniach fenomenu semiosfery, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 7 (4)/2012.

Peirce C. S., Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vols I-VIII, Harvard University Press, Cambridge 1931–1935, 1958.

Peirce C. S., The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings, vol. I–II, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis 1998.

Popper K. R., Logika odkrycia naukowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Popper K. R., Wiedza obiektywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 2, RW KUL, Lublin 1997.

Rorty R., Obiektywność, relatywizm i prawda, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.

Tarski A., The semantic conception of truth and the foundations of semantics, „Philosophy and Phenomenological Research” 4 (3)/1944.

Tarski A., Pisma logiczno-filozoficzne, t. I: Prawda, PWN, Warszawa 1995.