Intencjonalność badacza kultury w poszukiwaniu prawdy (dominujący fantazmat)
PDF

Słowa kluczowe

truth
intentionality
phantasm
culture
symbolic capital

Jak cytować

Doda-Wyszyńska, A. . (2019). Intencjonalność badacza kultury w poszukiwaniu prawdy (dominujący fantazmat). Humaniora. Czasopismo Internetowe, 26(2), 75–90. https://doi.org/10.14746/h.2019.2.6

Abstrakt

The contemporary experience of rationality is the relationship of a multi-faceted break with the value of truth. Today we are observing the paradoxical return of the final questions, which could not be denied and pushed beyond culture. Admittedly, it was attempted to change the culture into the domain of organizing temporal life, but it failed. Although, predicting victory in any game (in the Bourdieu sense) has become impossible, the desire to experience meaning is repeatedly coded in us by humanists. After losing culture, we live in a constant trauma that we can not overcome. Today there is no reference to the truth produced within symbolic capital. In addition, we are in the phantasm of universal consent.

https://doi.org/10.14746/h.2019.2.6
PDF

Bibliografia

Barthes R., Mitologie, tłum. A. Dziadek, KR, Warszawa 2000.

Baudrillard J., Słowa klucze, tłum. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008.

Bobryk J., Przyczynowość i intencjonalność, Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.

Bourdieu P., Medytacje pascaliańskie, tłum. K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

Bourdieu P., Zmysł praktyczny, tłum. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Deleuze G., Guattari F., Co to jest filozofia?, tłum. P. Pieniążek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.

Girard R., Apokalipsa tu i teraz, rozmawiał Benoît Chantre, tłum. C. Zalewski, WAM, Kraków 2018.

Gusin M., Symptomy psychoanalizy. Jacques Lacan: od filozofii do antyfilozofii, Universitas, Kraków 2018.

Husserl E., Idea fenomenologii, tłum. J. Sidorek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Koneczny F., Prawa przyrody a ducha, Dom Wydawniczy Ostoja, Krzeszowice 2011.

Luhmann N., Realność mediów masowych, tłum. J. Barbacka, GAJT, Wrocław 2009.

Readings B., Uniwersytet w ruinie, tłum. S. Stecko, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017.

Žižek S., Przekleństwo fantazji, tłum. A. Chmielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławkiego, Wrocław 2001.

Žižek S., Wzniosły obiekt ideologii, tłum. J. Bator, P. Dybel, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.