W poszukiwaniu prawdy współczesnych nauk humanistycznych. Wytwarzanie wnętrza poprzez projektowanie siebie
PDF

Słowa kluczowe

technicisation of culture
contemporary humanities
truth
Self design
design thinking

Jak cytować

Maruszewski, S. (2019). W poszukiwaniu prawdy współczesnych nauk humanistycznych. Wytwarzanie wnętrza poprzez projektowanie siebie. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 26(2), 91–100. https://doi.org/10.14746/h.2019.2.7

Abstrakt

This article aims to rethink the category of truth in modern humanities. Considering the ever accelerating process of technicisation of culture, human sciences need to readjust and rename the way they influence contemporary society. It is necessary for them to acknowledge the needs of the late post industrial era with all its implications towards philosophical theory. That would mean expanding the spectrum of skills offered by classical humanistic education and remodeling it into the concept of Self design, proposed by the author (Dasein as design). The author draws from the late modernity’s commentators’ and researchers’ critiques in order to diagnose the crisis of the humanities and to develop ideas of his own, that could help to modernize this discipline of knowledge.

https://doi.org/10.14746/h.2019.2.7
PDF

Bibliografia

Ake Claude, Niebezpieczne związki: globalizacja a demokracja, w: P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji: wybór tekstów, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.

Baudrillard J., Pakt jasności. O inteligencji zła, tłum. S. Królak, Sic!, Warszawa 2005.

Baudrillard J., Symulakry i symulacje, tłum. S. Królak, Sic!, Warszawa 2005.

Baudrillard J., W cieniu milczącej większości, tłum. S. Królak, Sic!, Warszawa 2006.

Chyła W., Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.

Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Ilnicki R., Dziecinnienie języka. Dewastacja logosu w elektronicznych dyskursach, „Studia Kulturoznawcze” 1/2001.

Sartre J.-P., Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1998.

Sartre J.-P., Słowa, tłum. J. Rogoziński, PIW, Warszawa 1968.

Sloterdijk P., Reguły dla ludzkiego zwierzyńca, tłum. A. Żychliński, „Przegląd Kulturoznawczy” 1/2008.

Spitzer M., Cyfrowa demencja, tłum. A. Lipiński, Dobra Literatura, Słupsk 2013.

Sobota D., Szewczykowski P., Design thinking jako metoda twórczości, „Filo-Sofija” nr 27 (2014/4/I).

Vattimo G., Koniec nowoczesności, tłum. M. Surma-Gawłowska, Horyzonty Nowoczesności, Kraków 2006.

Filmografia

Trainspotting, reż. Danny Boyle, Szkocja 1996.

Źródła internetowe

Box office 2018: https://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?p=.htm&yr=2018 [31.03. 2019].

Diamentowy grant 2018, https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/Lista_laureat%C3%B3w_2018.pdf [31.03.2019].

Dostęp do internetu na świecie, http://www.benchmark.pl/aktualnosci/ile-osob-ma-dostep-do-internetu-na-swiecie-juz-ponad-4-miliardy.html [31.03.2019].

Smartfon jest protezą naszego umysłu, Jacek Dukaj, „Rozmowy o przyszłości”, https://www.youtube.com/watch?v=UuEPplXAtJQ&t=2s [31.03.2019].