Ciało i cielesność – ku doświadcze(a)niu egzystencjalnemu
PDF

Słowa kluczowe

body
corporeality
sensitivity
relationship
carnal experience/experiencing

Jak cytować

Walczak, A. (2021). Ciało i cielesność – ku doświadcze(a)niu egzystencjalnemu. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 35(3), 13–29. https://doi.org/10.14746/h.2021.3.1

Abstrakt

When Emmanuel Lévinas was reflecting on the I-You relationship, he intentionally omitted the conjunction “and” to emphasise their distinctiveness and the fact that they cannot be reduced to each other. For Lévinas, the use of the conjunction “and” would indicate reciprocation – I just like You and interchangeability – I being You. However, it would also indicate such type of relationship that would be précised in the mutual dependencies – I exist thanks to You and You exist thanks to I. This could not be accepted by Lévinas, because he assumed that only I can exist due to You. Why, then, does the title of the paper contain the conjunction “and” between the body and corporeality? I assume that body and corporeality are in a relationship based on reciprocation – interdependence that is both the source (arche) and the warp of the existential experience/experiencing – what we are while becoming.

https://doi.org/10.14746/h.2021.3.1
PDF

Bibliografia

Adolphi R., Ciało wkracza na scenę. O wypartym doświadczeniu i metaforyce cielesności, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2015, nr 2.

Barbaras R., Introduction á la phénoménologie de la vie, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 2008.

Barbaras R., Trzy znaczenia pojęcia „żywe ciało”, tłum. J. Migasiński, w: Główne problemy współczesnej fenomenologii, red. J. Migasiński, M. Pokropski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

Berleant A., Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka, tłum. S. Stankiewicz, Universitas, Kraków 2011.

Boehm G., O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, tłum. M. Łukasiewicz, A. Pieczyńska-Sulik, Universitas, Kraków 2014.

Depraz N., Transcendentalna empiryczność fenomenologii, tłum. A. Dwulit, w: Główne problemy współczesnej fenomenologii, red. J. Migasiński, M. Pokropski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

Depraz N., Zrozumieć fenomenologię. Konkretna praktyka, tłum. A. Czarnacka, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Drwięga M., Niekończące się pragnienie, czyli o fenomenologii życia Renaud Barbarasa, „Diametros” 2012, nr 31.

Drwięga M., Świat, ruch i ciało człowieka w filozofii Jana Patočki, w: Ciało we współczesnych koncepcjach filozoficznych, red. M. Kozak, C. Kisiel-Dorohinicka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019.

Foucault M., Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2020.

Henry M., „Videre videor”, tłum. M. Chmura, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2012, nr 3.

Henry M., Wcielenie. Filozofia ciała, tłum. M. Frankiewicz, D. Adamski, Homini, Kraków 2012.

Lévinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.

Łebkowka A., Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 4.

Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Aletheia, Warszawa 2001.

Merleau-Ponty M., Widzialne i niewidzialne, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, I. Lorenc, Aletheia, Warszawa 1996.

Migasiński J., Fenomenologia ciała. Wprowadzenie, w: Główne problemy współczesnej fenomenologii, red. J. Migasiński, M. Pokropski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

Nancy J.-L., Corpus, tłum. M. Kwietniewska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.

Nowak E., „Ustrój cielesny” w doświadczeniu podmiotowym i międzypodmiotowym: zrozumieć fenomen allotransplantacji, „Filozofia i Nauka” 2017, nr 5.

Richir M., Ciało. Esej o wewnętrzności [fragmenty], tłum. M. Kozłowski, w: Główne problemy współczesnej fenomenologii, red. J. Migasiński, M. Pokropski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

Ricoeur P., Drogi rozpoznania. Wykłady Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, tłum. J. Migasiński, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.

Ricoeur P., Filozofia osoby, tłum. M. Frankiewicz, PAT, Kraków 1992.

Shusterman R., O sztuce i życiu, tłum. W. Małecki, Atla, Wrocław 2007.

Skarga B., Tożsamość i ciało, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1995, nr 40.

Szpakowska M., Ciało w kulturze, w: Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, red. M. Szpakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Walczak A., Jocz A., Doświadczenie duchowości. Konteksty filozoficzno-literackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

Waldenfels B., Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes, Suhrkamp, Frankfurt/Main 2013.