Krzątanina Brach-Czainy – myślenie ciałem. Między metaforą a wiedzą

Main Article Content

Beata Przymuszała

Abstrakt

The article presents problems with the interpretation of the category of everyday life in the essays by Jolanta Brach-Czaina.The „krzątactwo” metaphor changes thinking about the reality around us. The „krzątctwo” as a form of being in the world combines corporeality with reflection, challenging strong boundaries between disciplines.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przymuszała, B. (2021). Krzątanina Brach-Czainy – myślenie ciałem. Między metaforą a wiedzą. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 35(3), 45-56. https://doi.org/10.14746/h.2021.3.3
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Barańczak S., Od Knasta, w: Chirurgiczna precyzja, a5, Kraków 1998.
 2. Bednarek J., Wypowiedź, w: A. Frączysty, Efekt szczelin – ankieta literacka, „Mały Format” 2018/4, http://malyformat.com/2018/04/efekt-szczelin-ankieta-literacka/ [dostęp: 20.03.2021].
 3. Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia, eFKa, Kraków 1999.
 4. Drenda O., Wypowiedź, w: A. Frączysty, Efekt szczelin – ankieta literacka.. „Mały Format” 2018, nr 4, http://malyformat.com/2018/04/efekt-szczelin-ankieta-literacka/ [dostęp: 20.03.2021].
 5. Dybel P., Zaraza, Tanatos i zasada rzeczywistości. W: Czy powrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów, red. E. Kobylińska-Dehe, Universitas, Kraków 2020.
 6. Fazan T., Raczej istniejemy, „Mały Format” 2018, nr 4, http://malyformat.com/2018/04/raczej-istniejemy/ [dostęp: 20.03.2021].
 7. Goryńska E., Umiejscowienie nastroju wśród zjawisk afektywnych, w: Nastrój. Modele, geneza, funkcje, red. E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 8. Graff A., Mistyka po amerykańsku, mistyka po polsku, w: B. Friedan, Mistyka kobiecości, tłum. A. Grzybek, Czarna Owca, Warszawa 2012;
 9. Grochowski G., Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Funna, Wrocław 2000;
 10. Iwasiów I., Wypowiedź, w: A. Frączysty, Efekt szczelin – ankieta literacka, „Mały Format” 2018, nr 4, http://malyformat.com/2018/04/efekt-szczelin-ankieta-literacka/ [dostęp: 20.03.2021].
 11. Kaniewska B., Ład i bezład codzienności, w: (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.
 12. Król Z., Fikołki i figle, w: Prognoza niepogody. Literatura polska w XXI wieku, red. M. Jakubowiak, Sz. Kloska, Czarne, Wołowiec 2020.
 13. Łukaszewski W., Wielkie pytania psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 14. Pallasmaa J., Myśląca dłoń. Egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze, tłum. M. Choptiany, Instytut Architektury, Kraków 2015.
 15. Schmitz H., Ciałosfera, przestrzeń i uczucia, tłum. B. Andrzejewski, Garmond, Poznań 2001.
 16. Sztompka P., Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, w: Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Znak, Kraków 2008.
 17. Szymborska Wisława, Dnia 16 maja 1973, w: Koniec i początek, a5, Poznań 1993.