Józef Czapski: ciało – osoba – twarz

Main Article Content

Małgorzata Krakowiak

Abstrakt

This article is dedicated to analysis of Józef Czapski’s different carnality aspects in his works and personal documents (letters, diary memos). Czapski was a painter, painting theoretician as well essayist and diarist. In every discipline mentioned the most important factor was personal experience – contact with nature, feeling of world carnality. The article shows (basing on works referring to the period of war) how Czapski expressed his attitude to his and others suffering. From the letters and personal memos excavated fragments illustrating the process of growing old – hidden but affecting 50 years old Czapski (he died when 97) The last part is dedicated to Czapski’s blindness and the way he was able to save the dignity of the human who’s body is in the process of irreparable destruction (blindness, dementia).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krakowiak, M. (2021). Józef Czapski: ciało – osoba – twarz. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 35(3), 57-71. https://doi.org/10.14746/h.2021.3.4
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bolewski J., Józef Czapski „złym katolikiem”?, „Kresy” 1993, nr 16.
 2. Czapski J., [List do Stanisława Rodzińskiego], „Zeszyty Literackie” 1994, nr 1.
 3. Czapski J. Czytając, Wydawnictwo Znak, Kraków 1990.
 4. Czapski J., [List do Róży], „Zeszyty Literackie” 2009, nr 1.
 5. Czapski J., „POST MORTEM... Nareszcie znalazłem właściwy tytuł”, „Zeszyty Literackie” 1993, nr 4.
 6. Czapski J., Hering L., Listy 1939–1982, t. I: 4 września 1939 – 16 stycznia 1959, t. II: 28 stycznia 1959 – 26 czerwca 1982, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2017.
 7. Czapski J., List otwarty do Maritaina i Mauriaca, „Więź” 1993, nr 3.
 8. Czapski J., Na nieludzkiej ziemi, Czytelnik, Warszawa 1990.
 9. Czapski J., Patrząc, Znak, Kraków 2004.
 10. Czapski J., Swoboda tajemna, PoMOST, Warszawa 1991.
 11. Czapski J., Wybrane strony z dzienników 1942–1991, t. I: 1942–1965, t. II: 1965–1991, wybrała i oprac. E. Olechnowicz, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2010.
 12. Czapski J., Wyrwane strony, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2010.
 13. Granit i tęcza. Dzieła i osobowość Józefa Czapskiego, red. A. Pilch, A. Włodarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
 14. Jurek M.A., „Nie wybiegać poza wspomnienie”. O funkcjonalności retrospekcji w szkicach Józefa Czapskiego, „Pamiętnik Literacki” 2002, nr 2.
 15. Karpeles E., Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza, tłum. M. Fedyszak, Noir sur Blanc, Warszawa 2019.
 16. Krakowiak M., O obowiązku szukania. Wybory światopoglądowe polskich pisarzy z XX stulecia, LTW, Łomianki 2018.
 17. Mańkowski Z., Widzieć prawdę. Józefa Czapskiego filozofia twórczej egzystencji, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
 18. Maritain J., Człowiek i ludzki los, w: idem, Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1988.
 19. Miłosz Cz., Ogród nauk, Znak, Kraków 2013.
 20. Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, red. P. Nowaczyński, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001.
 21. Osęka A., Czapski – zagadka poczciwości, „Znak” 1994, nr 11.
 22. Pasierb J.St., Józef Czapski – Polak, artysta, chrześcijanin, „Więź” 1993, nr 3.
 23. Pawilon Józefa Czapskiego. Przewodnik, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2016.
 24. Siemaszko P., Świat obrazu – obraz świata. Przestrzenie pograniczne w pisarstwie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta i Józefa Czapskiego, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2000.
 25. Strzelecki J., Ślady tożsamości, Czytelnik, Warszawa 1989.
 26. Supruniuk M.A., Emigracyjny księgozbiór prywatny Józefa Czapskiego i jego znaczenie w badaniach biograficznych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia I – Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1996, z. 306.
 27. Tarnowski K., Pasja metafizyczna, „Znak” 2018, nr 4.
 28. Zagajewski A., Obrona żarliwości, a5, Kraków 2003.
 29. Zagajewski A., Poeta rozmawia z filozofem, Fundacja Zeszytów Literackich, Kraków 2007.
 30. Żarczyńska M., Historia, kultura, religia. Pisarstwo Józefa Czapskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.