Matematyczne ciało. Wprowadzenie do teorii matematyki ucieleśnionej

Main Article Content

Aleksandra Irena Karoń

Abstrakt

Mathematics as a field of knowledge and culture presents researchers with many problems, also of a philosophical nature. One of the issues worth considering when considering the nature of mathematics is the theory of embodied mathematics, which links abstract mathematical thinking with the functioning of the human body in its purely physical dimension. This theory, on the one hand, uncovers new information about the yet unknown neural correlates of mathematics, and on the other hand, it poses important philosophical and cultural questions about the place of mathematics and its role in discovering the rules of reality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karoń, A. I. (2021). Matematyczne ciało. Wprowadzenie do teorii matematyki ucieleśnionej. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 35(3), 93-103. https://doi.org/10.14746/h.2021.3.6
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Cipora K., Szczygieł M., Hohol M., Palce, które liczą – znaczenie liczenia na palcach dla poznania matematycznego u człowieka dorosłego, „Psychologia – Etologia – Genetyka” 2014, t. 30, , https://www.tygodnikpowszechny.pl/files/cipora-et-al-palce-ktore-licza_0.pdf [dostęp: 18.05.2021].
 2. Dehaene S., Bossini S., Giraux P., The Mental Representation of Parity and Number Magnitude, „Journal of Experimental Psychology: General” 1993, vol. 122.
 3. Dehaene S., Piazza M., Pinel P., Cohen L., Three parietal circuits for number processing, „Cognitive Neuropsychology” 2003, no. 20(3/4/5/6), https://www.unicog.org/publications/DehaeneEtAl_3parietalCircuits_CogNeuropsy2003.pdf [dostęp: 15.05.2021].
 4. Gemel A., Codzienność metafory w perspektywie kognitywistycznej. Próba krytycznej analizy, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2016, nr 2(1), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_19660/c/nowis2016_Aleksander_Gemel_176_186.pdf [dostęp: 7.08.2021].
 5. Gut M., Kształtowanie umysłowych reprezentacji liczb za pomocą ruchu i gier komputerowych w okresie wczesnoszkolnym, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica” 2019, nr 12(1).
 6. Gwiaździński P., Czy kultura wpływa na poznanie?, „Filozofia w Praktyce” 2020, nr 6.
 7. Heller M., Czy świat jest matematyczny, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 1998, nr XXII, http://www.obi.opoka.org/zfn/022/zfn02201Heller.pdf [dostęp: 18.05.2021].
 8. Hohol M., Matematyczność ucieleśniona, w: Oblicza racjonalności: wokół myśli Michała Hellera, red. B. Brozek, J. Maczka, W.P. Grygiel, M. Hohol, Copernicus Center Press, Karków 2011, https://hohol.pl/wp-content/uploads/2013/01/hohol_-_matematycznosc_ucielesniona.pdf [dostęp: 18.05.2021].
 9. Iwanow W., Neurosemiotyka mowy ustnej a funkcjonalna asymetria mózgu, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2011, nr 1–2(127–128).
 10. Kąkol T., Fenomenologia ucieleśniona (embodied phenomenology) a teza o tożsamości psychofizycznej, „Edukacja Filozoficzna” 2020, nr 69, DOI: 10.14394/edufil.2020.0002.
 11. Marzęda W., Obrona Kartezjusza. O toposie dualizmu w badaniach nad umysłem, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2018, nr 51(2).
 12. Mowat E., Davis B., Interpreting embodied mathematics using network theory: Implications for mathematics education, „Complicity: An International Journal of Complexity and Education” 2010, no. 7(1), https://journals.library.ualberta.ca/complicity/index.php/complicity/article/view/8834/7154 [dostęp: 15.05.2021].
 13. Patro K., Krysztofiak W., Umysłowe osie liczbowe. Efekt SNARC. Aspekty filozoficzne, „Filozofia Nauki” 2013, nr 21(3).
 14. Przybyła T., Klichowski M., „Cyfrowe liczby”: Przykłady narzędzi ICT służących kształtowaniu kompetencji matematycznych ucznia poprzez stymulację praksji, 2018, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/23544/1/Cyfrowe_liczby.pdf [dostęp: 15.05.2021].
 15. Shaki S., Fischer M. H., Petrusic W.M., Reading Habits for Both Words and Numbers Contribute to the SNARC Effect, „Psychonomic Bulletin & Review” 2009, no. 16.
 16. Starzyński W., Czy istnieje „droga kartezjańska” w Fenomenologii percepcji Merleau-Ponty’ego?, „IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 2010, nr XXII, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/1432/1/Idea_2010_22_Starzynski.pdf. [dostęp: 6.08.2021].
 17. Szabat M., Fenomenalny charakter rzeczy w „Fenomenologii percepcji” M. Merleau-Ponty’ego, „Principia” 2008, nr 50.
 18. Witkowska N., Gut M., Znaczenie ruchu w edukacji matematycznej, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 2018, nr 1, https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/kim/2018_1/kim2018112.pdf [dostęp: 18.05.2021].