Sokrates populista
PDF

Słowa kluczowe

Socrates
populism
dysputation
eristic

Jak cytować

Sieradzan, J. (2022). Sokrates populista. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 37(1), 79–92. https://doi.org/10.14746/h.2022.1.5

Abstrakt

Platonic Socrates is uncompromising populist who want to show that he is always right. During discussion he uses eristic techniques. He attacks a man, not his views. He uses all methods and arguments in order to avoid essence of discussion when it is awkward for him. He ignores criticism of others, and in discussion he often contradicts oneself. In the end he sacrfices his life in order his ideas and opinions to be survived.

https://doi.org/10.14746/h.2022.1.5
PDF

Bibliografia

Arystofanes, Chmury, w: idem, Komedie, t. 1, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.

Arystoteles, O dowodach sofistycznych, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 1, PWN, Warszawa 1990.

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, PWN, Warszawa 1984.

Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie, w: idem, Pisma sokratyczne: Obrona Sokratesa. Wspomnienia o Sokratesie. Uczta, PWN, Warszawa 1967.

Platon, Charmides i Lyzis, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1959.

Platon, Eutydem, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1957.

Platon, Eutyfron. Kriton, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958.

Platon, Fedon, tłum. R. Legutko, Znak, Kraków 1995.

Platon, Fileb, tłum. W. Witwicki, Recto, Warszawa 1991.

Platon, Gorgias. Menon, tłum. P. Siwek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.

Platon, Hippiasz mniejszy. Hippiasz większy. Ion, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958.

Platon, Kratylos, tłum. Z. Brzostowska, RW KUL, Lublin 1990.

Platon, Laches, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Recto, Warszawa 1991.

Platon, Listy, tłum. M. Maykowska, PWN, Warszawa 1987.

Platon, Meneksenos, tłum. K. Tuszyńska-Maciejewska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1994.

Platon, Obrona Sokratesa, tłum. R. Legutko, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2003.

Platon, Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg Praw, tłum. W. Witwicki, PWN, t. 1–2, Warszawa 1958.

Platon, Parmenides, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1961.

Platon, Protagoras, tłum. L. Regner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Pseudo‑Platon, Alkibiades I i inne dialogi oraz Definicje, tłum. L. Regner, PWN, Warszawa 1973.

Pseudo‑Platon, Zimorodek i inne dialogi, tłum. L. Regner, PWN, Warszawa 1985.

Russell B., Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, tłum. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubiałka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.Schopenhauer A., Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984

Stone I.F., Sprawa Sokratesa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Teloh H., Socratic Education in Plato’s Early Dialogues, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1986.

W pułapce kłamstwa [Rozmowa z Danem Ariely], „Polityka”, 11/2017.

Wodziński C., Logo nieśmiertelności: Przypisy Platona do Sokratesa, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.