Prophetic ministry in Poland. Spiritual encounters among Charismatics
PDF (English)

Słowa kluczowe

prophecy
word of knowledge
word of wisdom
gifts of the Holy Spirit
Pentecostals
Charismatics
ritual language

Jak cytować

Berdowicz, E. (2022). Prophetic ministry in Poland. Spiritual encounters among Charismatics. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 37(1), 59–78. https://doi.org/10.14746/h.2022.1.4

Abstrakt

The growth of prophetic ministry, which started in the 1980s, has resulted in numerous testimonies of great faith and hope. The emphasis put on signs and wonders, eagerly promoted by John Wimber and his adherents, has contributed to the rapid spread of new forms of worship. For decades, spiritual encounters — a desirable product in the religious marketplace, have also served as an easily recognizable trademark of both Pentecostals and Charismatics. The principal objective of the study is to investigate the nature of the prophecies shared among the selected Polish religious communities. For this particular reason, the main features of the Charismatic ritual language will be discussed, with special attention given to the question of God-Human intimacy. Furthermore, a reference will be made to the rise of the prophetic office within contemporary denominational and non-denominational churches. Finally, the content of the chosen prophecies will be thoroughly analyzed.

https://doi.org/10.14746/h.2022.1.4
PDF (English)

Bibliografia

[Apostoł Tomasz Dorożała], Natychmiastowe tłumaczenie języków Ducha! Słowo prorocze do wspólnoty Potęga Nieba Gdańska 10.10.21, https://www.youtube.com/watch?v=4wfQeGQoYNQ [accessed: 16.02.2022].

[Boży Pokój], Świadectwa Bożej Mocy, „Idź i to powiedz, idź i to powiedz!” — Serce waliło mi jak oszalałe i trzęsły mi się nogi…Świadectwo Agaty (26 sierpnia 2021), https://www.bozypokoj.pl/swiadectwa-bozej-mocy/ [accessed: 15.02.2022].

[Church of Power], The Prophetic Perspective – Dawid Mencel, 18.11.2021, https://www.facebook.com/Perspektywa-prorocza-Dawid-Mencel-104192408419198 [accessed: 15.02.2022].

[Dotyk Boga, Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach], Michał Świderski live — Nadprzyrodzona rzeczywistość cz. 1 + modlimy się w Waszych intencjach, https://www.youtube.com/watch?v=zKiNb6owK3M [accessed: 15.02.2022].

[Filadelfia Kościół], Wieczór Proroczy Atmosfera Nieba, https://filadelfia.org.pl/wieczor-proroczy-atmosfera-nieba-2/ [accessed: 6.02.2022].

[Kazania Chrześcijańskie], Słowo Prorocze do Kościoła w Polsce na temat uporządkowania finansów — Liliana Cydejko, cz. 1, https://www.youtube.com/watch?v=86_eERbynqw [accessed: 16.02.2022].

[Mocni w Duchu Wspólnota], Szkoła Charyzmatów, http://wspolnota.mocniwduchu.pl/strefa-formacji/szkola-charyzmatow/ [accessed: 6.02.2022].

[Nations on Fire], The Nations on Fire Team, https://nationsonfire.org/en/about/ [accessed: 6.02.2022].

[PROROCZA SŁUŻBA — zbiór przesłań proroczych], SŁOWO PROROCZE, Krystyna Czyż, 22 lutego 2019, https://www.facebook.com/groups/874729596517109 [accessed: 16.02.2022].

[Przymierze Miłości Bożej], Orędzia z Nieba, Ważne ogłoszenie od Boga Ojca, 5/12/2021, https://www.przymierzemilosci.pl/oredzia [accessed: 15.02.2022].

[Winnica Centrum Chrześcijańskie], Wzrastaj, https://www.winnica.org/wzrastaj [accessed: 6.02.2022].

[Wspólnota MiMJ], Modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie – Spotkanie otwarte MiMJ, 15.08.2020 (10), https://www.youtube.com/watch?v=mPn9uY7xlp4&t=1272s [accessed: 15.02.2022].